Selv om alder er det, der diskrimineres mest, er det forsvindende lidt, hvis vi sammenligner os med andre lande. Og betragter man de skandinaviske lande separat, er der i Sverige mindre diskrimination på de fire områder (køn, alder, religion og etnicitet) end i Danmark, mens der i Norge er mest diskrimination på alle fire områder.

400 danske lønmodtagere er blevet spurgt, og 16 procent siger, at de har været vidne til diskrimination, når det gælder alder. 15 procent har været vidne til diskrimination, når det gælder køn, 11 procent har været vidne til diskrimination, når det gælder etnicitet, mens 10 procent har været vidne til diskrimination, når det gælder religion. 

»Jeg synes, at vi er kommet et godt stykke, om end det ville være fantastisk, hvis vi kunne sige, at her forekommer der ingen diskrimination overhovedet, men det, tror jeg, vil være ønsketænkning. At vi er kommet så langt, tror jeg i høj grad skyldes oplysningskampagner og lovgivningen generelt. Men jeg tror også, at den stigende brug af vikarer har været med til at nedbryde nogle fordomme. Det mærker vi i hvert fald tydeligt blandt virksomhederne. I mange tilfælde kan de være tilbageholdende med at ansætte en person, fordi vedkommende skiller sig ud fra de øvrige medarbejdere. De vælger så at tilknytte personen i et vikariat og hurtigt nedbrydes fordommene, hvorefter det i mange tilfælde ender med en fastansættelse,« siger Nima Astanehdost, direktør i Randstad. 

Direktøren for Foreningen af Nydanskere, Torben Møller Hansen er enig i, at vi ikke oplever den samme diskrimination i Danmark, som man ser i en række andre lande. Men han påpeger dog, at der i forbindelse med diskrimination, bør sondres mellem den bevidste og den ubevidste form. 

»Når det gælder den bevidste ondsindede diskrimination, er denne forsvindende lille i Danmark, men jeg tror derimod, at den ubevidste diskrimination stadig findes i vid udstrækning. Forstået på den måde, at personen med anden etnisk herkomst, sat direkte overfor andre kompetencesvarende kandidater, fravælges med reference til usikkerheden om bl.a. kollegernes holdninger – og netop her har vi en stor udfordring i forhold til at komme det til livs,« siger Torben Møller Hansen. 

Han understreger samtidig, at vikarbranchen hjælper godt på vej, når det gælder om at få aflivet diskrimination på arbejdspladsen. 

»Netop vikarbranchen spiller en central rolle, og har gjort det i en årrække. Vikarbureauerne, heriblandt Randstad, har vist sig at være et fantastisk vej for en person af anden etnisk herkomst – det gælder for den enkelte om at komme ind på arbejdsmarkedet og vise sit værd, så nedbrydes fordommene helt af sig selv«.