Logistikbranchen var en af de første brancher, der blev hårdt ramt, da den globale pandemi ramte, hvilket medførte logistiske udfordringer. Med øjeblikkelige nedlukninger, karantæner og strenge rejserestriktioner blev det næsten umuligt at opbevare, flytte og distribuere produkter. Butikshylderne blev tomme, skibscontainere hobede sig op ud for kysterne, og virksomhederne kæmpede for at finde de forsyninger, de havde brug for, så de kunne imødekomme forbrugernes efterspørgsel.

På verdensplan steg antallet af flaskehalse i forsyningskæden med ikke mindre end 638 % alene i første halvår af 2021. Disse forstyrrelser tvang virksomhedsledere til øjeblikkeligt at justere deres supply chain-processer og søge nye distributører og metoder til at skaffe råmaterialer. Samtidig arbejdede organisationer inden for logistikbranchen hårdt for at afbøde disse forstyrrelser i forsyningskæden for deres kunder.

Selv om markederne igen er åbne og COVID-19-restriktionerne erlempet, mener 73 % af de globale virksomhedsledere stadigvæk, at flaskehalse i forsyningskæden er en af deres største bekymringer. Hvis krisen i leverandørkæden påvirker din organisation, er det første skridt til at mindske dens indvirkning på din virksomhed at forstå årsagerne bag den. Læs videre for at få mere at vide.

people in a row illustration

forståelse af den nuværende krise i forsyningskæden

download

hvad indebærer flaksehalse i forsyningskæder?

Kort sagt er forsyningskæden en proces, hvor produkter fremstilles og distribueres fra en leverandør til en virksomhed og derefter til kunden. Der opstår en flaskehalse i forsyningskæden, når et eller flere trin i denne proces forstyrres, og disse logistiske udfordringer medfører en forsinkelse i leveringen af produkter til kunden eller gør det umuligt at opfylde forbrugernes krav.

Inden pandemien ramte de fleste flaskehalse i forsyningskæderne kun en eller to brancher ad gangen eller forårsagede korte forsinkelser. I 2000 tilbagekaldte Firestone f.eks. 6,5 millioner dæk på grund af sikkerhedsproblemer, hvilket førte til en midlertidig mangel på dæk i USA. En national katastrofe kan også føre til en midlertidig mangel på forsyninger som følge af skader og fabrikslukninger i de pågældende områder.

Mange organisationer investerer i planlægning af og prognoser for forsyningskæden, men intet kunne have forberedt dem på de forstyrrelser, som en global pandemi kan forårsage. Denne krise i forsyningskæden ramte næsten alle brancher i alle regioner i verden.

hvorfor opstår der flaskehalse i forsyningskæder?

Selv før pandemien ramte os, var forsyningskæden en kompleks proces, der omfattede flere trin og lag. Blot en enkelt udfordring i denne proces kan føre til mange flaskehalse og logistiske problemer. Så da pandemien ramte, var mange virksomheder uforberedte.

Selvom COVID-19 kan betragtes som katalysator for den nuværende krise i forsyningskæderne, så er det langt fra forklaring på allede aktuelle supply chain udfordringer. Der er flere årsager til de aktuelle forstyrrelser i leverandørkæden.

rejserestriktioner

Kina står for produktionen af næsten 29 % af alle produkter på verdensplan. Så da Kina som det første land blev ramt af rejserestriktioner, blev konsekvenserne for forsyningskæden synlige næsten øjeblikkeligt. Dette forårsagede en dominoeffekt i hele verden, hvor organisationer kæmpede for at finde nye leverandører for at imødekomme efterspørgslen. Brexit, som trådte i kraft mindre end to måneder før pandemiens start, hindrede også bevægelsen af både varer og kvalificeret arbejdskraft i hele Europa.

Fragtskibe kunne bogstaveligt talt ikke lægge til for at losse varer, og lastbiler blev stoppet ved grænserne med fuld last. Med en globalisering, der var på sit højeste, forstyrrede manglen på international handel forsyningskædeprocesser i næsten alle brancher i hele verden. Disse udfordringerpåvirkede også i høj grad mange virksomheders evne til at skaffe de materialer, der var nødvendige for at opfylde deres produktionskrav.

Selv om grænserne nu er ved at blive genåbnet, og den internationale handel nærmer sig niveauet fra før pandemien, oplever virksomhederne stadig mangel på forsyningskæder og forsinkelser på grund af grænsekontrol. Selv om noget af dette sandsynligvis vil lette med tiden, kan det tage flere år at genoprette nogle af disse brudte forsyningskæder.

image
image

mangel på kvalificeret arbejdskraft

Den vedvarende mangel på kvalificeret arbejdskraft kombineret med det voksende kompetencegab spiller helt sikkert en rolle i den aktuelle krise i forsyningskæden. Det er afgørende for leverandørkædens effektivitet at have de rigtige medarbejdere i de rigtige stillinger.

I begyndelsen af pandemien førte karantæner og lukninger til et tab af 114 millioner arbejdspladser alene i 2020. Selv om COVID-19-restriktionerne er aftaget, og markederne genåbnes, kæmper arbejdsgiverne stadig med at skaffe og fastholde den arbejdskraft, de har brug for.

Denne mangel på kvalificeret arbejdskraft har sine egne unikke årsager, herunder den aldrende befolkning, fortsatte COVID-19-udfordringerr, den store opsigelsesbølge og nye krav fra arbejdstagerne. På trods af årsagerne påvirker manglen på arbejdskraft i høj grad organisationernes evne til at afhjælpe forstyrrelser i forsyningskæden.

For eksempel har USA oplevet en mangel på 80.000 lastbilchauffører. Disse logistiske problemer er ikke begrænset til USA. The International Road Transport Union rapporterer, at i 2021 blev 20 % af lastbilsstillingerne ikke besat i 20 lande i Eurasien. Også i Danmark er manglen på chauffører en massiv udfordring. Iflg. en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er det faktisk det fag i logistikerhvervet som oplever de største rekrutteringsudfordringer. Uden lastbilchauffører bliver det en endnu større udfordring at flytte produkter fra sted til sted.

Når det gælder supply chain industrien n, er det generelt ikke let at besætte ledige stillinger. Ikke alene har vi med en vedvarende mangel på arbejdskraft at gøre, men mange af disse stillinger kræver også  særlige kompetencer og erfaring. Lastbilchauffører skal f.eks. have det rigtige kørekort og erfaring, ogmedarbejdere, der beskæftiger sig med supply chain management, skal have erfaring med materialeplanlægning og prognoser.

Desuden er forsyningskæden i dag mere teknologisk drevet end nogensinde før. Selv produktionslinjer og lagre er udstyret med robot- og automatiseringsteknologi. For at denne teknologi skal kunne fungere effektivt, har organisationerne brug for teknisk kyndige medarbejdere. Og ikke kun specialister i softwarekodning og dataanalytikere. De har også brug for medarbejdere på lavere niveauer med tekniske færdigheder og erfaring. Desværre viser en nylig undersøgelse, at kun 1 % af virksomhederne mener, at de har den  interne digitale arbejdskraft, som de har brug for.

begrænset lagerbeholdning

Efterhånden som planlægning, styring og prognoser for forsyningskæden blev mere sofistikeret og præcis i årenes løb, begyndte virksomhederne at inkorporere en forretningsmodel, hvor forsyningskæden ligger tæt på kapacitet. Det betyder, at mange organisationer har en mindre lagerbeholdning on site. I stedet er de afhængige af deres komplekse forsyningsnetværk til at levere de forsyninger, de har brug for, når de har brug for dem.

Før pandemien fungerede denne nye forretningsmodel ret godt, og organisationer var ofte i stand til at afbøde de fleste af forsyningskædens forstyrrelser. Denne model giver virksomhederne mulighed for at reducere omkostningerne og forbedre effektiviteten på arbejdspladsen uden at ofre kvaliteten eller hindre produktionsprocessen. Men da COVID-19 pludselig standsede forskellige faser af forsyningskædeprocessen, var nogle virksomheder meget tæt på atopleve betydelige forsyningsmangler.

Problemet er, at denne type forretningsmodel kræver nøjagtige prognoser, hvilket avanceret teknologi hidtil har gjort muligt. Det forberedte dog ikke organisationerne på en global pandemi eller på det omfang af forstyrrelser i forsyningskæden, som den forårsagede. Denne uforudsigelige globale krise gjorde også fremtidige prognoser, i hvert fald under selve pandemien, endnu mere udfordrende.

Desuden sad virksomheder, der i høj grad var afhængige af handel med nationale og internationale distributører, fast, da nedlukninger og rejserestriktioner ramte dem. Disse organisationer blev tvunget til at overgå til lokale og regionale distributører, som også var pressede i forsøget på at imødekomme den øgede efterspørgsel.

Som følge heraf lovede virksomhedsledere at opbygge flere lokale og regionale netværk i forsyningskæden for at beskytte sig mod fremtidige forstyrrelser. Ifølge en undersøgelse havde 38 % af de globale virksomheder til hensigt at regionalisere deres forsyningsnetværk. På trods af dette løfte viste en opfølgende undersøgelse imidlertid, at kun 25 % tog skridt til at opbygge et forsyningsnetværk, der fokuserede på lokale og regionale leverandører. I stedet øgede 61 % af disse virksomheder deres lagerbeholdninger on site.

Dette kunne blot være en kortsigtet løsning, da 90 % af de adspurgte virksomheder stadig har planer om at regionalisere deres forsyningsnetværk på et tidspunkt i fremtiden. Denne omlægning kan være en enestående mulighed for, at mindre, lokalevirksomheder kan udfylde tomrummet.

people in a row illustration

forståelse af den nuværende krise i forsyningskæden

download

den globale indvirkning af de aktuelle forstyrrelser i forsyningskæden

De aktuelle flaskehalse i forsyningskæder har påvirket virksomheder over hele verden på en række måder, herunder:

manglende evne til at imødekomme kundernes efterspørgsel

Ifølge en nylig undersøgelse er organisationers største udfordring i forsyningskæden at sikre sig råmaterialer fra leverandører. Nogle af disse virksomhedsledere indrømmer, at manglende diversificering i deres forsyningsnetværk er en del af årsagen, men bemærker samtidig at leverandørernes manglende evne til at følge med den teknologiske udvikling også hæmmer processerne i forsyningskæden.

Uanset årsagen kan det være næsten umuligt at opfylde forbrugernes efterspørgsel, hvis din virksomhed ikke kan sikre sig de materialer, den har brug for til produktionen. Udfordringerne i forsyningskæden kommer blandt andet til udtryks ved antallet af tomme hylder i butikker verden over.

For din virksomhed betyder udfordringerne i distributionskæden imidlertid mere end langsommelig levering af produkter. Det kan medføre tab af kunder, mindske omsætningen og i sidste ende påvirke virksomhedens fremtidige succes. Det er afgørende at tage skridt til at styrke ditforsyningsnetværk og -processer for at forbedre effektiviteten og imødekomme forbrugernes krav.

længere leveringstider

Selv om din virksomhed er i stand til at sikre sig de råmaterialer, den har brug for til produktionen, kan kombinationen af leveringsforsinkelser og mangel på kvalificeret arbejdskraft føre til længere leveringstider eller tid til at gennemføre en ordre. Som virksomhedsleder ved du allerede, at enhver forsinkelse i produktionsprocessen koster penge. Det kan reducere produktionen, mindske kundernes tillid, reducere salget og påvirke indtægterne.

Virksomheder har typisk mulighed for at afhjælpe nogle få forstyrrelser i forsyningskæden. De aktuelle flaskehalse i forsyningskæder påvirker imidlertid alt fra produktion til levering. Det skaber en flaskehals i produktionsprocesserne på tværs af brancher. F.eks. førte manglen på computerchips til et tab på 11,3 millioner produktionsenheder alene i bilindustrien. Et andet eksempel, der påvirker bilindustrien, er manglen på ledningsnet på grund af konflikten mellem Ukraine og Rusland. Bilproducenter, herunder BMW, Volkswagen og Porsche, har allerede meddelt, at der er tale om produktionsforstyrrelser, som sandsynligvis vil vare i månedsvis, indtil der er fundet alternative leverandører.  

Som alle virksomhedsledere ved, kan længere leveringstider resultere i lavere produktion, højere omkostninger og lavere indtægter.

image
image

øgede forsyningsomkostninger

Og som om udfordringerne i forsyningskæden ikke er nok, fører den øgede efterspørgsel og den voksende bekymring for inflation til højere materiale- og forsyningsomkostninger. Hvis din organisation, som mange andre, allerede står over for budgetbegrænsninger, mens du forsøger at navigere på et post-pandemisk marked, gør de højere forsyningsomkostninger denne proces endnu vanskeligere. Nu skal virksomhederne ikke blot udvikle nye forsyningsnetværk, der gør det muligt for dem at sikre sig de råmaterialer, de har brug for, men de skal også gøre omkostningseffektivitet til en topprioritet.

Oven i dette står virksomhederne over for endnu en hård kamp - de øgede brændstofomkostninger. Konflikten mellem Rusland og Ukraine har næsten dagligt øget brændstofpriserne. I USA har benzinpriserne nået et rekordhøjt niveau, og benzinpriserne i Europa er steget med helt op til 62 % i nogle områder.

Disse øgede omkostninger videregives til gengæld på organisationer, som allerede har højere omkostninger på grund af efterspørgsel og inflation. For eksempel meddelte Amazon for nylig, at de vil opkræve et brændstofgebyr på 5 % af deres tredjepartssælgere. Virksomhederne er nødt til at træffe svære beslutninger vedrørende deres forsyningsnetværk for at kontrollere omkostningerne, hvis de har håb om at forblive konkurrencedygtige.

hvem er mest berørt af disse flaskehalse i forsyningskæden?

I sidste ende er alle fra producenter og distributører til detailhandlere og forbrugere berørt af den nuværende krise i forsyningskæden). De brancher, der rammes hårdest, er dog dem, der befinder sig lige midt i forsyningsnetværket, herunder produktion og logistik samt detailhandlere, der er afhængige af vareleverancer.

For eksempel er fremstillingsindustrien unægteligt en af de hårdest ramte brancher. En forsinkelse af blot et enkelt nødvendigt råmateriale kan standse produktionen helt og aldeles. I dag har mange producenter ikke kun at gøre med en enkelt forsinkelse i leveringen af forsyninger. I stedet står de over for flere flaskehalse i forsyningskæden, som påvirker flere faser af produktionsprocessen samtidig. Disse virksomheder har svært ved at opfylde deres personale- og produktionsbehov.

Her er en række eksempler på, hvordan den aktuelle krise i forsyningskæden påvirker virksomheder og forbrugere.

hvornår bliver forsyningskæden normal igen?

Selv om det måske kun tog få dage at opleve forstyrrelser i forsyningskædeprocessen som følge af den globale pandemi, vil det tage længere tid at reparere disse skader. De fleste eksperter er enige om, at  afbrydelserne i forsyningskæden sandsynligvis vil vare hele 2022, men realiteten er, at det kan tage flere år, før disse netværk er genopbygget til samme niveau som før pandemien.

Den fortsatte mangel på kvalificeret arbejdskraft vil helt sikkert spille en rolle i dette opsving. Hvis organisationer ikke kan sikre sig den arbejdskraft, de har brug for til at imødekomme forbrugernes efterspørgsel, kan det forlænge genopretningen af forsyningskæden. Hvis leverandørerne desuden ikke kan erhverve de digitale færdigheder, de har brug for til at implementere ny teknologi, kan det tage endnu længere tid at løse nogle af de mere komplekse problemer i forsyningskæden.

Hvis din virksomhed, ligesom mange andre virksomheder verden over, står over for udfordringer på grund af flaskehalse i forsyningskæden, er det første skridt til at overvinde disse forhindringer at forstå årsagerne til og  indvirkningerne af denne krise. Download vores overblik over  krisen i forsyningskæden.

people in a row illustration

forståelse af den nuværende krise i forsyningskæden

download
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld