Der er få industrier, der i løbet af coronapandamien har ændret sig mere end logistikbranchen. Forbrugerens shoppingvaner ændrede sig over natten, og det har globalt skabt vækst med mere end 27 % fra 2019 til 2020. Med det store skift til onlinehandel har brancher over hele verden været nødsaget til at udarbejde nye strategier inden for logistik på kort tid. Dertil oplevede virksomhederne hurtigt et stigende behov for nye medarbejdere gru.

Imens det globale marked er begyndt at stabilisere sig, er efterspørgslen på medarbejdere inden for logistikbranchen stadig stigende, og det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft. Eksempelvis estimeres det, at der alene i USA vil være 600.000 nye jobs i logistikbranchen i 2029.Efterspørgslen efter arbejdskraft i logistikbranchen er særligt høj inden for specifikke stillinger, såsom:

transportation managers

Transportation managers har overblikket over transport af varer fra A til B. Disse managers kan specialisere sig inden for en specifik type transport, som blandt andet dækker over togtransport, vejtransport, lufttransport og maritim transport. De kan også specialisere sig inden for transport af varer på tværs af alle transportmuligheder.I EU er der mere end 11 millioner beskæftigede inden for transportindustrien, som står for over 8 % af arbejdsmarkedet. Eksperter forudser 60 % stigning i godstransport i 2050, som vil medføre en endnu større efterspørgsel for logistikmedarbejdere.

 

image

hr trends i logistikbranchen.

download guide

supply chain planners

Foruden vigtigheden ved transport af varer er supply chain planners ansvarlige for udviklingen af de forskellige processer i en supply chain. Planerne inkluderer alt fra bestilling og status til pakning og levering.

På trods af pandemien oplevede Kina en vækst på 9,9 % i deres eksport. For at imødekomme den stigende efterspørgsel og dertil voksende logistikkrav i et post-pandemisk marked har 93 % af Kinas virksomheder planer om at udvikle og ændre deres eksisterende supply chain processer for at øge effektiviteten. Det er således helt sikkert, at der i løbet af de kommende år vil være en øget efterspørgsel efter supply chain planners i Kina for at hjælpe virksomheder med denne transformation.

lagermedarbejdere

Lagermedarbejdere, og særligt dem med certificeringer, er kernen i logistikbranchen. Disse medarbejdere er ansvarlige for alt, lige fra ordrebekræftelse til pakning og shipping.

Alene i USA er der over 3 millioner lagermedarbejdere, og samtidig estimeres det, at der i 2029 vil mangle yderligere mere end 125.000 lagerarbejdere. I Storbritanien blev antallet af ledige jobs inden for transport, logistik og lagerarbejde fordoblet fra 2019 til 2021.

Billede af mand som kører varevogn
Billede af mand som kører varevogn

de vigtigste ændringer inden for HR-trends i logistikbranchen

Da efterspørgslen efter logistikmedarbejdere fortsætter med at stige, er det afgørende for arbejdsgivere at holde sig opdateret om de seneste HR-trends og strategier på området. Denne indsigt kan hjælpe virksomhederne med at udvikle en ansættelsespraksis, der kan skabe positive resultater og dermed sikre, at de forbliver konkurrencedygtige i et marked i vækst.

Vi har udarbejdet en liste med de største trends inden for logistikbranchen, så du kan få det fulde overblik over de væsentligste indsigter. Alternativt kan du downloade vores oversigt, der fremhæver de vigtigste trends.

1. mangel på kompetente medarbejdere

Allerede før pandemien brød ud, kæmpede arbejdsgivere i logistikbranchen med at finde kompetente og dygtige medarbejdere. Da COVID-19 ramte, steg efterspørgslen efter forsendelse af varer betydeligt, men puljen af såvel faglærte som ufaglærte medarbejdere blev mindre. Efterhånden som økonomien begynder at stabilisere sig, har virksomhederne stadig svært ved at tiltrække kompetente medarbejdere.

Der er flere årsager til, at det er vanskeligt at finde de rette kandidater, og det inkluderer:

 • generel kandidatmangel

Der er ikke bare mangel på de faglærte medarbejdere. Der er generelt en stigende mangel på kandidater Eksperter forudser, at der vil mangle 85 millioner kandidater på verdensplan i 2030. Hvis det viser sig at være tilfældet, vil manglen på kandidater blive en stor udfordring, ikke kun inden for logistikbranchen, men generelt for virksomheder på tværs af alle industrier.

Den primære årsag til denne mangel på dygtige kandidater er, at mange lande globalt set, inklusive USA og Japan, har oplevet faldende fødselstal i årtier. Nu hvor ældre medarbejdere - omtalt i USA som baby boomer-generationen - begynder at gå på pension i et svimlende højt antal, er der ikke nok yngre kandidater til at besætte disse ledige stillinger. COVID-19 har kun gjort udfordringen større, for i takt med pandemien har flere seniorer valgt at gå på pension i stedet for at vende tilbage til deres arbejde.

Udfordringen kan vi ikke løse inden for den nærmeste fremtid. I stedet skal virksomheder arbejde hen mod processer, der kan forbedre den indsats, der bliver ydet i forbindelse med rekruttering. Samtidig skal virksomheder prioritere opkvalificering og jobtræning, hvis de håber på at forblive konkurrencedygtige i de kommende år. 

 • unge kandidater uden erfaring

Der er ingen tvivl om det - den globale arbejdsstyrke bliver yngre. En undersøgelse viser, at 21 % af verdens befolkning i den arbejdsdygtige alder er mellem 15 og 24 år. Ud af dette antal er kun 36 % i lønnet beskæftigelse. Da 64 % af befolkningen i den arbejdsdygtige alder ikke er beskæftiget, er det væsentligt at indse, at mange af disse potentielle kandidater kan mangle de nødvendige færdigheder i logistikbranchen. Det gælder særligt for ledende jobpositioner, såsom logistikansvarlige og supply chain planners.

Derudover er mange af disse potentielle medarbejdere stadigvæk i færd med færdiggørelse af deres uddannelse, og dermed er de endnu ikke klar til at starte deres professionelle karriere. Selv dem, der allerede har færdiggjort en uddannelse, har ingen eller meget lidt erfaring med praksis og hands-on arbejde. Virksomheder, der forsøger at erstatte pensionerede medarbejdere, oplever udfordringer med at finde de rette kandidater med de samme kompetencer.

Denne skiftende demografi er ikke begrænset til kun ét område. Det er en global trend, der påvirker næsten alle markeder. For eksempel belyser denne samme undersøgelse, at millennials allerede udgør en tredjedel af arbejdsstyrken i USA, og det spås, at generation Z vil udgøre en fjerdedel af befolkningen i Asien og Stillehavsområdet i 2025.

Derudover er der i Canada i øjeblikket mindre end tre personer i den arbejdsdygtige alder for hver borger over 65 år. Med et stillestående jobmarked overrasker disse tal de færreste. Dog vil det i fremtiden være særdeles vanskeligt at rekruttere kandidater til virksomheder i takt med en stigende efterspørgsel efter specifikke kompetencer. 

 • skift i kompetencer

En anden væsentlig årsag til, at logistikvirksomheder udfordres i forhold til at finde kvalificeret arbejdskraft, er, at de nødvendige kompetencer har ændret sig drastisk over de seneste år. Logistikbranchen er konstant i udvikling med nye teknologier, blockchain, robotteknologi og automatisering på arbejdspladsen, som er medvirkende til at strømline en stor del af de logistiske processer. Selvom disse nye teknologier har hjulpet med at strømline forretningsprocesser og forbedre effektiviteten på arbejdspladsen, har det også ændret niveauet af færdigheder, der er nødvendige for at få succes på jobbet.

Mere end nogensinde før er det kompetencer inden for teknologi, der efterspørges, når der skal rekrutteres i logistikbranchen. Digitale kompetencer har længe været et kriterie for højere stillinger, såsom purchasing managers og inventory control managers, men i dag forventes det ligeledes i lavere positioner, at en medarbejder har teknologiske kompetencer.

Automatisering af arbejdspladsen har eksempelvis påvirket en lang række lagervirksomheder, og der ses stadig et stigende behov for medarbejdere, der kan operere med forskellige typer af teknologi. Desværre har mange ansøgere, der leder efter lagerarbejde, simpelthen ikke disse nødvendige færdigheder. Selv kandidater til lederstillinger udfordres på deres digitale kompetencer for at kunne få succes i logistikbranchen. Dette skift i nødvendige kompetencer har resulteret i virksomheder, der har store udfordringer med at finde de rette kandidater til ledige stillinger.

vigtige pointer

 • Pandemien har udelukkende intensiveret manglen på specifikke kompetencer på jobmarkedet.
 • Unge ansøgere kan ikke erstatte ekspertisen fra pensionerede medarbejdere.
 • Der opleves en større efterspørgsel på teknologiske kompetencer inden for logistik.
 • Det er nødvendigt, at der allerede nu investeres i opkvalificering af unge og uerfarne medarbejdere ligeså vel som medarbejdere, der performer på et højt niveau.
image

hr trends i logistikbranchen.

download guide
image
image

2. konkurrencedygtige kompensationspakker

Logistikvirksomheder, der har været heldige nok til at klare sig i gennem pandemien, står overfor et stigende behov for rekruttering af kompetente medarbejdere. Dertil har den stigende efterspørgsel skabt et jobmarked med hård konkurrence. Der gælder særligt én ting for virksomheder i dag i forbindelse med at tiltrække de bedste kandidater, og det drejer sig om nødvendigheden af lønstigninger og fordele.

For mange virksomheder gælder det, at idéen om lønstigninger synes at være vanskelig at afgøre på et post-pandemisk jobmarked. I stedet vælger mange logistikvirksomheder at stramme deres budgetter, og der arbejdes hårdt for nødvendige nedskæringer. Tilbydes der ikke konkurrencedygtige lønninger, vil virksomheder ikke være i stand til at tiltrække de essentielle kandidater, der er afgørende for opretholdelse af et effektivt produktionsniveau.

Den gode nyhed er, at bliver disse tiltag håndteret korrekt, vil lønstigninger og fordele ikke koste flere penge på bundlinjen. Virksomheder er i stand til at identificere optimale lønniveauer, som baseres på en markedsanalyse. Her kan der udlæses en reduktion i opsigelser, fald i fravær og mindre overarbejde. Alle disse faktorer medvirker til besparelser for virksomheder, der kan udligne de ekstra omkostninger i forbindelse med lønstigninger.

Nutidens jobsøgende er ikke kun interesserede i konkurrencedygtig løn, i og med at deres forestilling om fordele også er under forandring. Kandidater på det post-pandemiske jobmarked prioriterer sundhedsforsikring højt, som inkluderer sundhed, tandlæge og synstjek ligeså vel som en tillægsforsikring. Sundhedsforsikring har længe været essentiel og særligt for medarbejdere i lande, hvor der ikke bidrages med nogen form for statslig støtte, men i dag undersøger kandidater genrelt disse pakkeløsninger mere grundigt for at tilsikre den rette dækning.

En anden fordel, som mange kandidater nøje overvejer, er muligheden for fleksible arbejdstider. Denne fordel giver mening grundet pandemien i og med, at flere medarbejdere oplever stress i deres personlige liv. Medarbejdere har ikke kun været udfordret i forbindelse med bivirkninger efter COVID-19 eller har mistet nogle, de har nær. De har ligeledes været nødsaget til at passe på de ældre eller stå for hjemmeskoling af deres børn. Andre søger ganske enkelt blot et fleksibelt arbejde, der giver mulighed for videreuddannelse eller at bruge flere timer på deres egen startup-virksomhed.

En post-pandemisk verden har skabt en stor uvished, og jobsøgende søger efter en vis sikkerhed hos virksomheder, hvor de ønsker at have mulighed for den fleksibilitet, der kan være nødvendig for at opretholde en sund work-life balance. Fleksibiliteten ses på forskellige måder, såsom flere betalte feriedage, fleksible arbejdstider, deltidsarbejde eller muligheden for at bytte sine vagter.

Sikkerheden på en arbejdsplads er en bekymring, som mange virksomheder står overfor i dag. Kandidater er på udkig efter arbejdspladser, der tager del i at skabe et trygt og sikkert arbejdsmiljø, hvor der investeres i sikkerhedstræning og andre tiltag såsom opvaske- og omklædningsrum.

vigtige pointer

 • Konkurrencedygtige kompensationspakker er nøglen til at rekruttere topkandidater.
 • En dybdegående markedsanalyse kan hjælpe med at identificere det bedst mulige løntilbud.
 • Nutidens medarbejdere ønsker meningsfulde fordele.
 • Sikkerhed på arbejdspladsen skal gøres til en topprioritet.

3. skalérbar arbejdsstyrke

Hvis der er én ting, som pandemien har lært os inden for logistikbranchen, er det behovet for at være tilpasningsdygtig. Ikke alene ændredes forbrugernes indkøbsvaner sig bogstaveligt talt fra den ene dag til den anden, da flere og flere kunder valgte at handle på nettet i stedet for at handle i butikken. Også efterspørgslen efter forskellige varer ændrede sig næsten ugentligt.

Mange virksomheder i logistikbranchen var nødsaget til at ændre deres shipping-strategier inden for meget kort tid for at imødekomme kundernes behov og efterspørgsel. Ligeledes ændrede forbrugsvanerne sig, og det satte store krav til drastiske ændringer i produktionsprotokollen, pakning, lageropbevaring og leveringsproces.

Efterspørgslen steg fortsat gennem pandemien, og det resulterede i et øget behov for en skalérbar arbejdsstyrke. Det resulterede i, at virksomheder var nødt til at prioritere en række arbejdsprocesser, der inkluderer:

 • forbedret krydstræning

I takt med at medarbejderfraværet steg under pandemien, indså arbejdsgiverne vigtigheden i medarbejdere, der kan arbejde på tværs og håndtere nøglefunktioner. Med korrekt implementering kan krydstræning på arbejdspladsen sikre et godt arbejdsflow i forskellige processer til trods for medarbejderes fravær.

Selvom pandemiens udbredelse mindskes, bør arbejdsgivere ikke stoppe med at træne sine medarbejdere. Konkurrencen på arbejdsmarkedet er fortsat stigende, hvilket skaber et behov for medarbejdere med flere kernekompetencer in-house, og som fremadrettet bliver endnu vigtigere.

 • et øget behov for midlertidig arbejdskraft

Evnen til at imødekomme forbrugerens behov er det, der vil afgøre logistikvirksomheders fremtid, i takt med at verden bevæger sig ind i et post-pandemisk marked. Desværre sker det i takt med, at der i mange virksomheder arbejdes hårdt for nedskæringer i budgetter, hvor det er muligt. Én af de mest effektive metoder til at skabe en skalérbar arbejdsstyrke, uden at forårsage store stigninger i lønomkostninger, er ved at gøre brug af midlertidig og sæsonbetonet arbejdskraft. Midlertidige medarbejdere giver mulighed for at få gavn af ekstra arbejdskraft, hvor det er nødvendigt. På den måde kan virksomhedens kompetente medarbejdere fortsat fokusere på deres kerneopgaver i logistikprocessen.

Midlertidige medarbejdere kan ikke udfylde alle positioner på arbejdspladsen, men de kan i stedet tilføje et ekstra led i forbindelse med at håndtere forbrugerens stigende behov. Nødvendigheden af midlertidig arbejdskraft i logistikbranchen ses ikke som et behov udelukkende nu og her. I stedet vurderes det, at behovet fortsat vil være der i fremtiden. Dog har nogle virksomheder skabt et øget fokus på permanent arbejdskraft og ændret de midlertidige positioner til permanente.

 • forbedre analyser af arbejdspladsen

Det er noget nær umuligt at skabe en skalérbar arbejdsstyrke uden en grundig analyse af arbejdspladsen. Særligt evnen til at forudse behov for medarbejdere og produktion er afgørende for en øget medarbejderstab. Virksomheder er nødsaget til at kunne forudse, hvor mange medarbejdere der er nødvendige til at dække en vagtplan. Forudsigelser på højt niveau er endnu vigtigere for logistikvirksomheder, der bruger midlertidig eller sæsonbetonet arbejdskraft.

Den gode nyhed er, at med den rigtige bemandingsanalyse kan logistikvirksomheder skabe præcise bemandingsplaner, der ikke kun sikrer, at produktionskravene bliver opfyldt, men som også hjælper med at reducere omkostningerne.

vigtige pointer

 • Logistikvirksomheder udvikler skalérbar arbejdskraft.
 • Træning på tværs i forbindelse med nøglefunktioner er vigtigere end nogensinde før.
 • ​​​​​​​Analyse af arbejdspladsen er afgørende for at skabe en skalérbar arbejdsindsats.

Hvis din virksomhed, ligesom mange andre inden for logistikbranchen, er bekymret for det stigende behov for rekruttering af kandidater i en post-pandemisk verden, er første skridt på vejen at forstå, hvordan logistikbranchen har forandret sig, og hvilke nye ansættelsesbetingelser der i dag er i fokus.

Vi har samlet et overblik over disse HR-trends inden for logistik. Hent overblikket nedenfor.

image

hr trends i logistikbranchen.

download guide
om eksperten
Hans Henrik Davidsen
Hans Henrik Davidsen

Hans Henrik Davidsen

national director - randstad danmark

Hans Henrik har indgående kendskab til og mange års erfaring indenfor rekruttering, bemanding og HR-løsninger. Som en del af Randstad Danmarks ledelsesteam er Hans Henrik med til at sætte retningen og konceptualisere visionen for de enkelte forretningsområder.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld