Fravær på arbejdspladsen er en udfordring, som alle virksomheder er nødt til at håndtere. Ifølge Bureau of Labor Statistics registrerede amerikanske arbejdsgivere sammenlagt 2.8% fravær i 2019, mens tallet i Europa estimeres til at ligge på mellem 3% og 6%.  

Mængden af fysisk fravær, som arbejdsgivere skal håndtere, afhænger somme tider af uforudsete omstændigheder, såsom COVID-19. Spredningen af virussen i EU-landene var årsagen til, at mængden af fravær på grund af sygdom eller uarbejdsdygtighed steg fra 3.9 millioner i Q1 2020 til 4.4 millioner i Q2.  

Uanset hvad de udefrakommende omstændigheder eller faktorer kan være, bør du have en plan for at håndtere fysisk fravær. Det er især vigtigt, når antallet af ansatte, som er uplanlagt fraværende når til et punkt, hvor det får alvorlige konsekvenser for din virksomhed; f.eks. i form af overskredne deadlines eller et fald i medarbejderproduktiviteten. 

I dette indlæg beskriver vi nogle af de måder, hvorpå Randstad kan hjælpe dig og din virksomhed med at få kontrol over denne udfordring; fra hurtige og pålidelige medarbejderløsninger til langsigtet ledelsesstyring og medarbejderpleje.

forstørrelsesglas

case study: forbedret fremmøde og produktivitet.

download case

HR ledelse og planlægning.

Det er essentielt at have en hurtig ansættelsesproces, når du har et kortsigtet behov for at booste din arbejdskapacitet. Det er dog lige så afgørende at have et klart overblik over de ressourcer, der allerede er tilstede i din arbejdsstyrke og at have en plan for at kunne anvende disse på den bedst mulige vis. 

Det bør være en top-prioritet altid at kunne dække din virksomheds kritiske roller; altså dem, som er essentielle for din virksomheds daglige drift. Dette kan gøres ved altid at have flere medarbejdere tilgængelige til at kunne udføre mindre kritiske opgaver ved normal bemanding, men som samtidigt er i stand til at træde til i virksomhedens hovedfunktioner, når det fysiske fravær er højt. 

Det er også vigtigt at have en plan for de roller, som kræver en specifik oplæring eller et niche-kendskab, som kan være svært at finde på arbejdsmarkedet.  

Det er her, at målrettet oplæring og videreuddannelse er afgørende. Effektiv planlægning af dine medarbejderes arbejdstid gør, at du altid ville kunne afhjælpe en eventuel underbemanding og samtidig give medarbejderne tid og fleksibilitet til at videreuddanne sig og tilegne sig nye kompetencer. 

Vores Inhouse Services kan hjælpe dig med at forbedre forståelsen af dine menneskelige ressourcer og optimere brugen og planlægningen af din arbejdsstyrke, så fysisk fravær ikke får alvorlig indflydelse på din virksomheds resultater. Dette kan også indebære et særligt fokus på vagtplanlægning og videreuddannelse for at hjælpe jer med at udvikle jeres medarbejdere og anvende dem bedst muligt.

kvinder, der arbejder bag laptop
kvinder, der arbejder bag laptop

medarbejdere, når du har brug for dem.

Først og fremmest har du behov for en vis kapacitet i din arbejdsstyrke for at kunne holde kerneforretningen kørende og nå vigtige målsætninger, såsom at overholde aftalte deadlines med din virksomheds kunder. Hvis fysisk fravær går ud over din virksomheds nøgleprocesser og dermed aftalerne med jeres kunder, bør du være i stand til at handle hurtigt og opretholde produktiviteten ved at skaffe medarbejdere med de nødvendige færdigheder.

Vi kan hjælpe ved at give dig direkte adgang til vores netværk af pålidelige og forhånds-screenede kandidater. Når din virksomhed i forvejen kæmper med en nedsat bemanding, har du ikke tid til at finde og evaluere medarbejdere, som kan møde på arbejde med kort varsel og udfylde hullerne i din arbejdsstyrke.

Ved at overdrage denne proces til en anerkendt og erfaren HR virksomhed sparer du tid og sikrer dig, at du finder nøje udvalgte medarbejdere. Med et stærkt forhold til din HR partner er du sikret alle muligheder og fordele ved fleksible medarbejdere.

Vi har 60 års erfaring med at hjælpe en bred vifte af industrier med deres ansættelser. Vi tager os tid til at forstå din virksomhed og dine vigtigste udfordringer, mål og prioriteter så vi er sikre på at finde de rigtige kandidater på det rigtige tidspunkt. 

forstørrelsesglas

case study: forbedret fremmøde og produktivitet.

download case

randstads care program.

Grundlæggende faktorer som medarbejdernes løn og fordele er naturligvis vigtigt, men arbejdsgivere som gerne vil opbygge et stærkt og længerevarende forhold til deres mest værdifulde ansatte, er nødt til at tilbyde mere end bare økonomiske incitamenter. 

Vores seneste Employer Brand Research viser at faktorer, der har indflydelse på humør og helbred, såsom work-life balance samt et godt arbejdsmiljø, er blandt de fem mest afgørende årsager for jobsøgende til at vælge én arbejdsgiver frem for en anden i 2020. 

Mere end halvdelen af respondenterne i en undersøgelse fra LinkedIn udtrykker en glæde over en fleksibel hverdag og den gode balance mellem arbejdstid og fritid i deres virksomhed. Syv ud af ti svarer, at de ikke ville arbejde i en virksomhed med en negativ arbejdskultur.

Work-life balance, fleksibilitet og et positivt arbejdsmiljø er direkte forbundne med fysisk fravær, da medarbejdere, der føler sig glade og engagerede på arbejdspladsen og har en åben dialog med arbejdsgiveren, er mindre tilbøjelige til at have fravær på grund af sundhedsproblemer som f.eks. stress, angst og depression.

Derudover vil samarbejde og et stærkt forhold til dine medarbejdere gøre det lettere at have ærlige samtaler, hvilket vil hjælpe dig med at finde de underliggende årsager til det fysiske fravær. 

En vigtig del af tilbuddet til vores kunder er vores care program, som er en del af vores Inhouse Service løsning. Det vil hjælpe dig med at afdække, hvad der virkelig er vigtigst for dine ansatte, hvilke udfordringer de møder, og dermed hvorfor din virksomhed oplever meget fysisk fravær. En anden væsentlig del af vores Inhouse Services er muligheden for at have en fast konsulent fysisk til stede i din virksomhed. På denne måde får vi den bedst mulige forståelse af din arbejdsplads og vil bedre kunne foreslå ændringer, der vil gøre din arbejdsstyrke gladere, sundere og mere sikker. Du vil også blive vejledt af et større team, som kan tilbyde dig og din virksomhed et større perspektiv på jeres ansættelsesprocedurer og HR-funktioner som helhed.

forstørrelsesglas

case study: forbedret fremmøde og produktivitet.

download case

en holistisk tilgang.

Når fysisk fravær er ved at blive et alvorligt problem for din virksomhed, er du nødt til at finde en løsning. Du vil sandsynligvis erfare at effektiv ledelse ikke blot er en enkelt metode eller tilgang men nærmere en vifte af sammenhængende taktikker. En tilgang, som giver gode og langvarige resultater.

Det er vigtigt at lede og planlægge arbejdsstyrken på en sådan måde, at kompetencer og ressourcer anvendes på optimal vis på et hvilket som helst givent tidspunkt, men du skal også være forberedt på at kunne ansætte kvalificerede, pålidelige medarbejdere, når behovet opstår. 

Ud over at reagere hurtigt på de udfordringer, der opstår ved fysisk fravær, bør du også være proaktiv i din tilgang ved at engagere dig i dine medarbejdere og afdække den underliggende årsag til problemet. 

Du bør kort sagt have en holistisk tilgang. Du bør tillægge lige så stor vægt på medarbejdernes velbefindende, engagement og tilfredshed med arbejdet som på HR-processer såsom vagtplanlægning, rekruttering og ansættelser.

Vi kan støtte dig hele vejen i din indsats mod fysisk fravær. Alt fra vikaransættelser når kapaciteten i arbejdsstyrken har behov for et skub, til optimering af dine ressourcer, planlægning og videreuddannelse af dine nuværende ansatte for at hjælpe dem med at nå deres fulde potentiale. 

Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan vi har hjulpet vores kunder med at tackle denne udfordring, kan du med fordel læse denne case om en global logistikvirksomhed, som henvendte sig til os, da højt fysisk fravær var årsagen til overskredne deadlines og uhensigtsmæssige omkostninger til overarbejde.

om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director inhouse services

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld