find info om jobbet som maskinoperatør

Som maskinoperatør går koordinering og betjening af maskiner bogstaveligt talt op i en højere enhed. Og der er brug for disse kombinerede evner. Maskiner bliver en stadig større del af det moderne arbejdsmarked. Virksomheder på tværs af brancher og industrier oplever et stigende behov for maskinoperatører og maskinarbejdere til at betjene og tilse den maskinelle del af produktionen og virksomhedens drift. 

Kan du se dig selv i rollen som maskinoperatør, der har ansvaret for driften og sikkerheden af en virksomheds maskinudstyr, så læs med i artiklen. Her stiller vi skarpt på de forskellige jobmuligheder indenfor området, og vi giver et indblik i arbejdsområder, ansvarsopgaver og karrieremuligheder såvel som de forventede lønninger i faget.

ledige stillinger
1

hvad er en maskinoperatør?

Som maskinoperatør arbejder du med maskiner og udstyr. Dit arbejde foregår ofte på et produktionsanlæg, der masseproducerer forbrugsvarer eller elektroniske dele. Nogle af de maskiner, du sandsynligvis vil betjene, omfatter drejebænke, bore- og fræsemaskiner, gravemaskiner og maskinudstyr til præcisionsslibning. Du kan specialisere dig i at betjene en af disse eller flere typer udstyr.

Dit job som maskinarbejder indebærer ofte gentagelser som f.eks. hyppig brug af fodpedaler, håndtag og kontakter. Nogle gange står du også for tilsyn og optankning af de pågældende maskiner. Arbejdet som maskinoperatør kræver fysisk styrke og manuel fingerfærdighed, når der skal løftes tunge varer og sikres, at maskinerne fungerer korrekt. Maskinarbejdere står også for justeringen og kalibreringen af maskinerne for at forbedre effektiviteten og præcisionen.

Lyder et arbejde som maskinoperatør som noget for dig? Så læs videre for at finde ud af, hvilke kompetencer og kvalifikationer du skal besidde for at kunne trives i jobbet som maskinarbejder.

089
089

find dit næste job via os

Hos Randstad har vi mange kunder, som har brug for dygtige maskinoperatører. Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
2

gennemsnitslønnen for en maskinarbejder

En maskinoperatørs løn kan variere en del alt efter virksomhed, arbejdets omfang, ansvar og maskinarbejderens særlige kvalifikationer og uddannelse. Ifølge Danmarks Statistik kan en nyuddannet maskinoperatør forvente en startløn på cirka 33.000 kroner om måneden før skat inklusiv pension og tillæg.

faktorer der kan spille ind på en maskinoperatørs løn

Der er flere forskellige faktorer, som har indvirkning ind på en maskinarbejders løn. Er du ansat under en overenskomst, vil den gældende aftale mellem fagforbund og virksomhed være afgørende. Derudover vil lønnen også kunne variere alt efter den virksomhed, du er ansat i. Har du uddannet dig i betjening af særlige maskiner indenfor et specifikt felt, vil du kunne forvente en højere løn. På samme måde vil din arbejdserfaring også spille ind i lønfastsættelsen.

find ledige job her
3

typer af maskinarbejdere

Der er naturligvis mange forskellige typer af maskinarbejdere afhængigt af den pågældende branche og virksomhed, man er ansat i. De forskellige typer omfatter blandt andet:

dk sadan
dk sadan

vikar eller fastansat?

 Mulighederne er mange og valget er dit. Vi kan hjælpe dig uanset, hvad du vælger.

ledige job
4

arbejdet som maskinarbejder

En maskinoperatør betjener tungt maskineri til at udføre forskellige opgaver i fremstillings- og produktionsindustrien. Vi kaster her et blik på nogle af de væsentligste arbejdsopgaver og ansvarsområder i jobbet som maskinoperatør

arbejdsopgaver og ansvarsområder

Der kan forekomme forskellige arbejdsopgaver afhængigt af den pågældende branche og virksomhed, men der er dog typisk visse ansvarsområder og opgaver, som går igen på tværs af brancher. Disse omfatter:

 • klargøring af maskiner til drift

Som maskinoperatør forbinder du maskinens dele i overensstemmelse med specifikationerne. Du er ansvarlig for at indstille maskinens driftsinformationer, som f.eks. hastighed, snitstørrelse og form. Før produktionen påbegyndes, kontrollerer du også maskinens kalibreringer.

 • reparation og vedligeholdelse af maskiner

En maskinoperatør har også til opgave at kontrollere om udstyret fungerer korrekt. Du spotter problemer og løser dem før de eventuelt udvikler sig til større problemer. Til tider skal du også teste maskinernes drift. Det er også din opgave at tjekke for mindre fejl og at udbedre dem, når en produktionsproces er gennemført.

 • overholdelse af sikkerhedsprotokoller

En maskinoperatør skal overholde alle sikkerhedsregler i forbindelse med sikker betjening af maskinerne. Du skrider til alle nødvendige handlinger for at værne om de respektive maskiner og personale, der benytter dem. Maskinarbejdere skal iføre sig det rette sikkerhedsudstyr under arbejdet med maskinerne.

brug for hjælp til dit CV?

Vi har samlet vores bedste råd til udarbejdelse af et power resumé til dit CV.

få gode råd her
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Maskinoperatører arbejder primært i produktionsvirksomheder, lagre, værksteder eller produktionsanlæg, så du tilbringer det meste af din tid indendørs. Du arbejder som ofte i rene, veloplyste og ventilerede områder og håndterer ofte maskiner med høj hastighed. I dette arbejdsmiljø er det af afgørende betydning at overholde tidsplanen og opretholde en konstant produktionshastighed.

Du kan forvente at tilbringe det meste af din arbejdstid stående, siddende eller gående. I nogle tilfælde vil du også skulle foretage forholdsvist tunge løft. Maskinførere, der arbejder i bygge-, mine- eller borevirksomheder rejser landet rundt fra sted til sted afhængigt af arbejdslokationen.

Under arbejdet skal du bære beskyttelsesbeklædning som f.eks. kraftige arbejdshandsker, høreværn, beskyttelsesbriller, hjelm og støvler med indbygget stål. Personer, der arbejder i virksomheder, som producerer plastik eller produkter der udvikler dampe, bærer også ofte åndedrætsværn.

hvem er dine kolleger?

Som maskinarbejder vil du ofte arbejde arbejde i byggebranchen eller i produktionsvirksomheder. Derfor vil dine kolleger ofte bestå af alt lige fra lagerarbejdere, cnc-maskinister, cnc-drejere og cnc-operatører. Du kan også arbejde sammen med vedligeholdelsesteknikere og fabriksledere, såvel som andre specialister i form af montører og produktionsmedarbejderetruckførereteknikere og elektrikere

arbejdstider

En del maskinarbejdere arbejder fuldtid 37 timer om ugen. Eftersom de fleste produktionsvirksomheder arbejder i skiftehold, så skal man forvente, at der også kan forekomme aften- og natarbejde. I perioder med øget produktion kan der forekomme overarbejde, såvel som arbejde i weekenderne og på helligdage. Det er også muligt at have deltidsstillinger i flere virksomheder. Vikararbejde er også ofte en mulighed.

091
091

hvem er dine kolleger?

Som maskinarbejder arbejder du ikke kun sammen med andre produktionsmedarbejdere. Du har også en tæt kontakt til mange andre faggrupper, f.eks. projektledere, produktionsledere, tømrere og elektrikere.

find dine kollegaer her
6

kompetencer, uddannelse og karrieremuligheder

Virksomhederne er på udkig efter maskinoperatører med de rette kvalifikationer, som kan bidrage til at øge produktiviteten.

Nogle af de primære krav til en karrierevej som maskinoperatør omfatter:

 • uddannelse 

De fleste arbejdsgivere foretrækker at ansætte maskinarbejdere med en uddannelsesmæssig baggrund. Man kan uddanne sig som maskinarbejder ved at tage industriteknikeruddannelsen. Det er en erhvervsuddannelse, der tager mellem 2 til 6 år alt efter specialeretningen.

Som industrioperatør betjener du automatiske eller halv-automatiske produktionsanlæg og maskiner.

Det er også muligt at arbejde som maskinoperatør uden en industriteknikeruddannelse.

Et arbejde som produktionsmedarbejder kan med den rette erfaring og oplæring føre til et job som maskinoperatør.

 • oplæring

Så snart du er ansat, vil du ofte skulle igennem en oplæringsproces. Udover dine uddannelsesmæssige kvalifikationer tilbyder nogle virksomheder også lærlingeprogrammer. En nyudklækket maskinarbejder vil her ofte skulle følge og observere en erfaren medarbejder og hjælpe til med udførelsen af basale arbejdsopgaver under opsyn. Et sådan program kan tage alt mellem et par uger, måneder eller år afhængigt af udstyrets kompleksitet. Ved oplæringsprogrammets afslutning vil du have oparbejdet færdigheder, der styrker dig til nye og mere avancerede stillinger i din karriere.

 • certifikater

Nogle arbejdsgivere foretrækker at ansætte maskinarbejdere som besidder ekstra certifikater. Du kan derfor tilmelde dig kurser og forskellige certificeringsprogrammer indenfor industriteknikerbranchen for at øge dine jobmuligheder.

færdigheder og kompetencer

Du skal helst besidde følgende færdigheder for effektivt at kunne håndtere maskiner i travle produktionsmiljøer:

 • detaljeorienteret

Præcision og nøjagtighed er ofte vigtige elementer i en maskinarbejders arbejde. Derfor skal du være særligt opmærksom på selv de mindste detaljer i enhver arbejdsproces. Du vil ofte skulle styre særligt præcisionsudstyr, hvor fejlbedømmelse af selv den mindste millimeter kan have store konsekvenser. En enkelt lille fejl kan koste tid og kan derfor være en større omkostning i eksempelvis en produktionsvirksomhed.

 • stærke problemløsningsevner

Som maskinarbejder skal du løbende vurdere hvorfor eventuelle maskiner ikke præsterer sit optimale, og du skal her kunne diagnosticere og løse problemet for at kunne opretholde maskimal drift og produktion. En sådan opgave kræver, at du kan tænke kreativt for at kunne frembringe løsninger på komplekse problemstillinger.

 • analytiske færdigheder

En maskinarbejder skal kunne læse og forstå tekniske tegninger, komplekse instruktioner og andre specifikationer. Du skal også have indblik i de forskellige maskiners maksimale ydeevne og begrænsninger for at kunne vælge de rette maskiner til de respektive arbejdsopgaver.

 • gode multitasking-evner

Du skal kunne jonglere med flere forskellige opgaver på samme tid uden at forårsage fejl. Arbejdet er lige dele betjening af maskinudstyr såvel som en løbende vurdering af arbejdsprocessen og udstyrets ydeevne. Kan du miltitaske, vil det være en stor hjælp i effektiv og korrekt udførelse af forskellige simultane arbejdsopgaver.

 • fysisk styrke

Som maskinoperatør skal du helst være i forholdsvis god fysisk form, da der kan forekomme tunge løft og da det kan være fysiske krævende at styre visse maskiner.

karrieremuligheder

Flere og flere virksomheder gør brug af automation, hvilket bevirker, at der hele tiden udvikles nyt og specielt maskinudstyr. Det betyder, at maskinoperatører ofte skal tage kurser eller opnå nye certifikater for at blive mere alsidige og følge med i udviklingen. Jobmulighederne varierer afhængigt af den pågældende branche. Men eftersom brugen af maskiner forøges og avanceres, vil du som maskinarbejder ofte have adskillige muligheder for at specialisere eller udvikle dig yderligere i branchen. Du kan specialisere dig i forskellige maskinbetjeninger. Du har også mulighed for at uddanne dig til procesoperatør, og dermed arbejde med mere automatiserede og digitaliserede processer.

En anden mulighed er at oparbejde dine færdigheder og erfaring og avancere til forskellige lederstillinger, som for eksempel produktionsleder, salgsleder eller lagerchef.

find dit næste job her
7

fordele ved at finde et job som maskinarbejder via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer maskinarbejdere til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og interim ansatte.

vikariater

Hos Randstad er vi mange kunder, som har behov for hjælp i kortere eller længere perioder. Ved at arbejde som vikar opbygger du erfaring, og du får indblik i flere forskellige virksomheder. Hvis du ønsker det og gør et godt stykke arbejde, kan et vikariat også føre til en fastansættelse.

projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

fastansættelse

Randstad rekrutterer maskinarbejdere til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

Billede af mand som styrer en maskine
Billede af mand som styrer en maskine
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om arbejdet som maskinarbejder

thank you for subscribing to your personalised job alerts.