find info om jobbet som IT-supporter

Som IT-supporter yder du teknisk assistance til IT-brugere. Du sikrer, at computernetværkene kører problemfrit ved regelmæssigt at overvåge og vedligeholde systemerne. En IT-supporter installerer også computersystemer og konfigurerer software- og hardwarekomponenter.

En IT-supporter kan have mange forskelligartede opgaver. Din rolle kan både indeholde arbejde med backend- og frontend-logik. Derudover er dit job at assistere ved tekniske udfordringer, som ved netværks- og systemfejl. En IT-supporter kan både arbejde on-site og remote, hvilket afhænger af virksomhedens behov og størrelse. Som oftest arbejde IT-supporteren on-site i større virksomheder og remote, hvis det er mindre virksomheder.

find dit næste job her
1

hvad laver en IT-supporter?

Som IT-supporter installerer og konfigurerer du computersystemer. Du bruger din viden om IT til at diagnosticere software- og hardwarefejl og til at løse tekniske udfordringer i diverse programmer. Du kan både skulle løse opgaver personligt, hvis du arbejder med interne computersystemer eller over telefonen, hvis du har med eksterne kunder at gøre.

Nogle specialister i IT-support har til opgave at give kunderne instruktioner i brug af virksomhedsspecifik software. Du hjælper kunderne med at forstå funktionaliteten af forskellige programmer. Det betyder, at du hjælper med installation eller opgradering af softwareprogrammer. Du besvarer også spørgsmål relateret til programmerne, som f.eks. genetablering af internetforbindelser eller diagnosticering af udfordringer i  IT-produkter, såsom Wi-Fi-routere.

job som IT-specialist?

Hos Randstad har vi mange kunder, som har brug for dygtige IT specialister. Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
2

hvor meget tjener en IT-supporter i danmark?

En IT supporters løn kan variere en del alt efter, hvad dine opgaver indebærer, hvor stort ansvar der hviler på dine skuldre og hvilken branche og virksomhed, du arbejder hos. 

Jo mere teknisk snilde og specifikke kvalifikationer jobbet med IT support kræver, jo hørere løn kan du forvente. Din erfaring og dine kompetencer har ligeledes stor indflydelse på lønnen. Det er således svært at definere præcis, hvad startlønnen for en IT-supporter er.

Iflg. tal fra Danmarks Statisk ligger den gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. på mellem 28.170 og 30.799, hvor staten står for de højeste lønninger.

Hos Randstad ansætter vi ofte IT-supportere. En IT-supporter som arbejder som Servicedesk medarbejder igennem Randstad  tjener typisk imellem 26.500 kr og 29.000 kr. Hvis du derimod arbejder som onsite supporter igennem Randstad ligger lønspændet som oftest på et sted mellem 30.000 kr til 35.000 kr. Dette afhænger naturligvis af dine kvalifikationer og jobbets karakter.

Udover selve grundlønnen kommer pension, tillæg for aften- og weekendarbejde samt diverse medarbejdergoder som mulighed for hjemmearbejde, frokost, parkering, betalt internet m.m. Indtænk derfor altid den samlede medarbejderpakke, når du vurderer lønnen som IT supporter.

hvilke faktorer påvirker lønnen for en IT-supporter?

Som IT-supporter afhænger din lønpakke af forskellige faktorer. De fleste arbejdsgivere kræver ikke formelle uddannelsesmæssige kvalifikationer, men hvis du har relevante og specifikke certificeringer eller en uddannelsesmæssig baggrund relateret til IT-support, forbedrer det din indtjening. Yderligere kvalifikationer som styrker din viden om informationsteknologi giver dig mulighed for at forhandle en højere løn.

Nyuddannede IT-supportere har minimal erfaring, hvilket sænker deres lønniveau. Efterhånden som din erfaring og viden inden for IT forbedres, opnår du en højere løn. Dit ekspertiseområde har også indflydelse på din løn. Når du arbejder med kompleks og specialiseret IT-support som f.eks. computernetværk eller installation af computersystemer er din løn som udgangspunkt højere, end hvis du yder telefonsupport. Det antal timer, du arbejder, påvirker naturligvis også din indtjening. Der findes både deltids- og fuldtidsjob indenfor IT-support. 

woman wearing headset
woman wearing headset
3

typer af IT-support

Nogle af specialiseringsområderne for IT-supportere omfatter:

øg dine jobmuligheder

Registrer dig i vores kandidatdatabase. På den måde får vores rekrutteringskonsulenter adgang til dit CV og mulighed for at matche dig med relevante jobmuligheder.

upload CV
4

arbejdet som en IT-supporter

At være IT-supporter indebærer at hjælpe brugere med at installere og fejlfinde computersystemer og løse problemer med netværksforbindelser. Læs videre nedenfor for mere information om en IT-supporters opgaver, arbejdsmiljøer og tidsplaner.

hvilke opgaver er typiske for en IT-supporter?

Opgaverne for en IT-supporter omfatter:

  • Yde teknisk support til brugere: Som IT-supporter er din primære rolle at yde teknisk support til brugere i forbindelse med forskellige software- og hardwareproblemer. Du kan yde telefonsupport til eksterne brugere og hjælpe dem med at løse forbindelsesproblemer eller problemer med computersystemer. Du kan også tilbyde personlig support på operativsystemer eller specifikke programmer. Hvis en medarbejder har et problem med at få adgang til systemet, diagnosticerer og løser du problemet.
  • Vedligeholde softwaren til tracking af helpdesken: Når du yder IT-support til eksterne brugere, administrerer du kunderne gennem helpdeskens system til tracking  Dit job er at indtaste problemet i helpdesken og spore sagen, når den eskaleres til de relevante supportteams.
  • Fungere som afdelingens ressource i nødsituationer: Du er den primære ressource i afdelingen, når computersystemerne går ned, eller virksomheden har problemer med netværksforbindelsen. Dit job er at sende teknikere ud til de forskellige afdelinger, der er ramt af netværksfejl. Du sender også notifikationer og e-mails til medarbejderne og informerer dem om ventetiden på en løsning.
  • Diagnosticering og fejlfinding af netværksafbrydelser: Som IT-supporter arbejder du tæt sammen med netværksadministrationsteamet om at vedligeholde virksomhedens netværk. Dit job er at diagnosticere og fejlfinde udfald og vedligeholde netværkskonfigurationen for brugerne. Under vedligeholdelsen tjekker du for udfordringermed servere og routere for at sikre, at de fungerer korrekt.
  • Oprettelse af teknisk dokumentation: Som IT-supporter opretter du den dokumentation og de procedurer, der skal følges under teknisk support. Dokumentet bruges til at uddanne andre supportteams og sikre support af høj kvalitet.

arbejdsmiljø og arbejdstider

En IT-supporter arbejder på et kontor i et dynamisk arbejdsmiljø. Selvom du bruger meget tid på at yde telefonsupport fra dit skrivebord, indebærer din rolle også, at du bevæger dig rundt.

Nogle gange installerer du computersystemer, netværksenheder eller servere, som kan være

placeret i trange og dårligt oplyste rum. Det er vigtigt at være i god fysisk form for at kunne flytte computerkomponenter og tungt udstyr. Når du arbejder i et IT-konsulentfirma, indebærer stillingen, at du tager ud til kunderne for at løse computerproblemer. Du kan også arbejde remote og yde telefonsupport.

medarbejdere har en samtale
medarbejdere har en samtale
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

En IT-supporter arbejder på et kontor i et dynamisk arbejdsmiljø. Selvom du bruger meget tid på at yde telefonsupport fra dit skrivebord, indebærer din rolle også, at du bevæger dig rundt.

Nogle gange installerer du computersystemer, netværksenheder eller servere, som kan være

placeret i trange og dårligt oplyste rum. Det er vigtigt at være i god fysisk form for at kunne flytte computerkomponenter og tungt udstyr. Når du arbejder i et IT-konsulentfirma, indebærer stillingen, at du tager ud til kunderne for at løse computerproblemer. Du kan også arbejde remote og yde telefonsupport.

hvem er dine kolleger?

Som IT-supporter er dine kolleger blandt andet helpdesk-analytikere, tekniske supportmedarbejdere, teknikere, testingeniører og netværksingeniører. Du arbejder også sammen med softwareudviklere og tekniske salgsingeniører, samt andre specialister, der kan omfatte elektroingeniørerkundeservicemedarbejderekundeservicemedarbejdere og servicedeskanalytikere.

arbejdstider

I en fuldtidsstilling arbejder en IT-supporter almindelig kontortid fra kl. 8 til 6 eller 9 til 17, men i mange stillinger med IT-support kan der også være tale om aften- eller weekendvagter. Du kan skulle arbejde ekstra i forbindelse med installationer eller systemopgraderinger. I virksomheder, der yder support døgnet rundt, arbejder du sandsynligvis i skiftehold, herunder nathold og tidlige morgenhold. Der er mulighed for deltidsarbejde, eller du kan arbejde på korttidskontrakter.

hvem er dine kolleger?

Som IT supporter arbejder du ikke kun sammen med andre teknikere. Du har også en tæt kontakt til mange andre afdelinger i virksomheden. 

find dine næste kolleger her
6

uddannelse og karrieremuligheder som IT-supporter

Hvad kræver det at blive it-supporter? Følgende uddannelsesmæssige kvalifikationer forbedrer din karriere som IT-supporter:

  • Uddannelser: Det er muligt at tage en 3-årig erhvervsuddannelse til IT-supporter, men det er ikke obligatorisk at have en uddannelse. En grunduddannelse forbedrer dog dine muligheder for at blive ansat. For at blive professionel IT-supporter skal du gennemføre kurser om computernetværk, datalogi og informationsteknologiKurserne giver dig ekspertviden om installation og vedligeholdelse af computersystemer. Det er også nyttigt at udforske certificeringer i Linux-, Microsoft- og Cisco-teknologier.
  • Erhvervserfaring: At få praktisk erfaring er gavnligt for din karriereudvikling. Find praktikpladser, studiejobs og sommerjobs for at forbedre din viden og ekspertise inden for IT. Oplæring på jobbet hjælper dig også med at forbedre dine færdigheder og lære procedurerne for at yde support i virksomheden.

færdigheder og kompetencer

For at blive en god IT-supporter er det afgørende, at du er god til og har fokus på følgende:

  • Kommunikations- og lyttefærdigheder: Som IT-supporter hjælper du kolleger og slutbrugere med fejlfinding. Gode kommunikationsevner hjælper dig med nemt at kunne formulere og forklare tekniske termer. Lyttefærdigheder hjælper dig med at forstå brugernes problemer og give ekspertrådgivning. 
  • Opmærksom på detaljer: At yde IT-support til kunder betyder at forklare tingene i små trin. Installationer følger også en bestemt procedure for at sikre, at computersystemerne udfører de forventede funktioner. At være opmærksom på detaljer hjælper dig med at diagnosticere og løse forskellige problemer.
  • Tidsstyring: Som IT-supporter håndterer du forskellige netværksproblemer og installation af computersystemer inden for en kort tidsramme. Det kræver, at du  kan styre din tid, så du ikke spilder tid på en løsning, før du har prøvet et alternativ. Ved at afsætte en bestemt tid til at løse hvert problem reduceres spildtiden.

karrieremuligheder

En IT-supporter udvikler sig fra 1. til 2. og 3. linjesupport, efterhånden som du forbedrer dine færdigheder. Da du tilbyder generel support i alle IT-relaterede spørgsmål, kan du specialisere dig inden for et ekspertiseområde og blive netværkstekniker, desktop supporter, hardware vedligeholdelsestekniker eller softwareprogram analytiker. Andre muligheder for karriereudvikling er at få en lederstilling.

7

fordele ved at finde et job som IT-supporter gennem randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer IT-supportere til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og interim ansatte.

vikariater

Hos Randstad er vi mange kunder, som har behov for hjælp til IT-support i kortere eller længere perioder. Ved at arbejde som vikar opbygger du erfaring, og du får indblik i flere forskellige virksomheder. Hvis du ønsker det og gør et godt stykke arbejde, kan et vikariat også føre til en fastansættelse.

projektansættelse

Som IT-suppporter har Randstad mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

fastansættelse

Randstad rekrutterer IT-supportere til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Upload dit CV i vores database og lad os hjælpe dig med at finde dit næste job.

mand iført blå poloshirt
mand iført blå poloshirt
find dit næste job her
8

ofte stillede spørgsmål

Her er ofte stillede spørgsmål om at arbejde som IT supporter.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.