Arbejdsmiljøer med højt arbejdspres er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Faktisk kan det være et tegn på vækst i virksomheden og få medarbejderne til at præstere mere på jobbet. På den anden side kan det at arbejde i et presset miljø også føre til højere niveauer af stress og angst - begge dele kan påvirke medarbejdernes velbefindende.

Når du kombinerer disse stressfaktorer på arbejdspladsen med udefrakommende udfordringer som familieansvar, økonomiske bekymringer og samfundsmæssige problemer, kan medarbejdernes trivsel blive ramt. Desværre kan disse faktorer have en negativ indvirkning på dit teams fysiske og mentale sundhed, øge fraværet og personaleomsætningen og reducere produktiviteten og overskuddet.

Denne artikel ser nærmere på, hvordan arbejdsmiljøer med højt arbejdspres påvirker medarbejdernes velbefindende.  

Download vores infografik for at få et overblik over medarbejdertrivslen i hele verden.

Download vores infografik for at få et overblik over medarbejdertrivslen i hele verden.

download infografik

forståelse af arbejdsmiljøer med højt arbejdspres

Arbejdsmiljøer med højt arbejdspres ansætter ofte medarbejdere til fysisk eller psykisk krævende jobs. Medarbejdere, der arbejder inden for disse områder, kan have få pauser i løbet af dagen, en konstant arbejdsbyrde, gentagne opgaver og strenge deadlines. De kan være på benene hele dagen eller bruge størstedelen af deres arbejdsdag på at have direkte kontakt med kunder, klienter eller patienter.

Du kan finde arbejdsmiljøer med højt arbejdspres i forskellige brancher, herunder:

 • Bygge & Anlæg
 • Uddannelse
 • Finansielle tjenester
 • Sundhedspleje
 • Hotel & restaurationsbranchen
 • IT
 • Logistik
 • Produktion
 • Markedsføring
 • Detailhandel

Selv om disse brancher kan virke meget forskellige, har de én ting til fælles: De har alle et arbejdspres, som kan være både fysisk og psykisk belastende for medarbejderne.

Som en del af et trivselsinitiativ skal arbejdsgivere i disse brancher finde måder at hjælpe medarbejderne med at reducere stress og forbedre deres generelle velbefindende.

påvirkning af stressende jobs

Ifølge en nylig undersøgelse angiver 26% af medarbejderne indenfor produktionsindustrien, at de oplever for meget stress på arbejdet. Selv om man kan forvente et vist niveau af stress på arbejdet, kan overdreven stress have en betydelig indvirkning på det generelle velbefindende og præstationerne på jobbet. Når medarbejdere oplever et højt stressniveau, kan det føre til en lang række helbredsproblemer, bl.a:

 • Angst
 • Depression
 • Mangel på energi
 • Problemer med at sove
 • Hovedpine
 • Ømhed og smerter i kroppen
 • Problemer med at fokusere
 • Aggression
 • Sundhedsproblemer, såsom hjertesygdomme, fedme og kroniske smerter
 • Problemer med stofmisbrug

Disse problemer kan til gengæld have direkte indflydelse på arbejdspladsens præstationer, fravær og produktivitet og føre til et højt niveau af udbrændthed blandt medarbejderne. Virkeligheden er, at langvarig stress kan mindske jobtilfredsheden, hvilket giver din virksomhed en øget risiko for at miste nogle af sine bedste medarbejdere.

RM_085-tech.webp
RM_085-tech.webp

vigtigheden af medarbejdertrivsel i et miljø med højt arbejdspres

En rapport fra Centers for Disease Control and Prevention viser, at 25 % af arbejdstagerne i dag rangerer arbejdet som deres største stressfaktor. Der er ingen tvivl om, at dette tal er højere for medarbejdere i arbejdsmiljøer med højt arbejdspres.

Der er flere faktorer, der påvirker medarbejdere i arbejdsmiljøer med højt arbejdspres , som f.eks. i produktions- og logistikindustrien, som skaber mere stress og gør det sværere at håndtere stress, herunder:

 • Ufleksible arbejdsplaner. Arbejdsgivere i mange brancher med højt arbejdspres, som f.eks. sundhedssektoren, produktion og logistik, kræver, at medarbejderne møder fysisk ind på arbejdspladsen, og at hvert skift er besat for at opretholde en optimal produktion. Det betyder ofte, at medarbejdere i disse brancher har meget lidt fleksibilitet i deres arbejdsplaner, hvilket kan gøre det svært at håndtere både deres personlige og arbejdsmæssige ansvar.
 • Fysisk krævende jobs. Mange jobs i disse miljøer er fysisk krævende. Medarbejderne kan være tvunget til at være på benene i timevis med få pauser. Denne kontinuerlige bevægelse kan tære på kroppen og forårsage en række helbredsproblemer. Det kan igen føre til højere fravær og øgede udgifter til sundhedsvæsenet.
 • Uregelmæssige skiftemønstre. Nogle af disse arbejdsgivere, herunder dem inden for produktion og logistik, kan kræve, at deres medarbejdere arbejder på uregelmæssige skift. For eksempel har nogle producenter medarbejdere, der regelmæssigt skifter vagter og arbejdsdage. Selv om disse uregelmæssige skiftemønstre kan give medarbejderne tid til at tage sig af deres personlige ansvar, kan de også ødelægge deres kroppe og søvnmønstre.
 • Svingende produktionskrav. Mange industrier med højt arbejdspres, som f.eks. produktion, sundhedspleje, detailhandel, byggeri og logistik, har svingende produktionskrav. Disse skift kan svinge med sæsonbestemte krav, forbrugerkrav, vejrbegivenheder, forstyrrelser i forsyningskæden og en række andre årsager. I nogle tilfælde kan medarbejdere i disse brancher gå flere dage uden at arbejde og derefter forventes at arbejde over for at indhente det forsømte eller opfylde stigende produktionskrav. Disse ændringer i sidste øjeblik kan gøre det endnu sværere for medarbejderne at opretholde en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv.
 • Usikkerhed om jobbet. I takt med at teknologi og automatisering fortsætter med at ændre vores måde at arbejde på, er flere medarbejdere bekymrede for at miste deres job til robotter. Selv om undersøgelser viser, at mange job, der går tabt på grund af automatisering, vil blive erstattet af teknologirelaterede job, føler medarbejderne sig stadig usikre på deres jobs stabilitet. Medarbejdere på gulvet i disse brancher er bekymrede for, at de ikke har de rette færdigheder til at håndtere de nye teknologirelaterede job.

På grund af disse ekstra stressfaktorer er trivsel på arbejdspladsen endnu vigtigere. Det er op til virksomhedslederne at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor deres medarbejdere kan fokusere på trivsel og reducere stress.

Det kan kræve en ændring i den gamle tankegang - hvor arbejdsgiverne mener, at det er op til den enkelte medarbejder at tage sig af sit eget velbefindende. Mens medarbejderne måske er personligt ansvarlige for deres eget velbefindende, er det op til arbejdsgiverne at give medarbejderne de værktøjer, de har brug for til at trives på arbejdspladsen.

Desværre kan de arbejdsgivere, der ikke gør noget, opleve, at det går direkte ud over forretningsresultaterne. Manglende trivsel på arbejdspladsen kan reducere produktiviteten, men det kan også ødelægge arbejdsmoralen, tilfredsheden og medarbejdernes engagement. Det er opskriften på et højt niveau af udbrændthed, fravær og medarbejderflugt.

På nutidens konkurrenceprægede arbejdsmarked med det voksende kompetencegab har arbejdsgivere i disse miljøer ikke råd til at miste deres bedste medarbejdere. Medarbejderudskiftning er måske ikke dit eneste problem. Du kan miste din position som en konkurrencedygtig arbejdsgiver og få svært ved at tiltrække og fastholde de dygtige talenter, som din organisation har brug for.

Hvordan ser medarbejdernes trivsel ud over hele verden? Download vores infografik og få et overblik.

Hvordan ser medarbejdernes trivsel ud over hele verden? Download vores infografik og få et overblik.

download infografik

overvind udfordringerne ved at opbygge et effektivt program for medarbejdertrivsel

Nogle arbejdsgivere i produktions- og logistikbranchen overser måske fordelene ved at fokusere på medarbejdernes sundhed og trivsel på grund af de udfordringer, de står over for, når de skal implementere et program for dette.

Sandheden er, at arbejdsgivere i disse brancher står over for nogle særlige udfordringer, når det gælder initiativer til medarbejdervelfærd. Det betyder ikke, at medarbejdernes velbefindende ikke bør være en prioritet. Det betyder bare, at din virksomhed måske er nødt til at tænke ud af boksen for at finde løsninger.

Nedenfor er et kig på nogle tips til at overvinde de mest vanskelige udfordringer, som industrier med højt pres står over for med hensyn til medarbejdertrivsel og stresshåndtering.

giv en vis fleksibilitet i arbejdsplanerne

Ifølge vores 2024 Randstad Workmonitor-rapport ville 41% ikke acceptere et job, hvis det ikke gav fleksibilitet omkring arbejdstiden. Desværre er det ofte ikke muligt at tilbyde traditionelle fleksible arbejdsplaner for organisationer, der er afhængige af, at medarbejderne møder fysisk ind på arbejdspladsen, og at vagterne bliver besat. Det betyder ikke, at du ikke kan tilbyde en eller anden form for fleksibilitet på arbejdspladsen.

Overvej f.eks. at give medarbejderne mulighed for at bytte vagter eller indføre et varierende mødetidspunkt. Nogle producenter går også over til en firedages arbejdsuge for at give deres medarbejdere en fridag til at håndtere personlige gøremål.

At give dine medarbejdere mere tid fri kan også give en vis fleksibilitet. Du skal dog være forberedt på at lade medarbejderne tage fri, når de har brug for det, ellers vil det blot skabe mere frustration. Investering i krydstræning kan hjælpe dig med at opbygge agilitet i din arbejdsstyrke.

indfør hyppige pauser

At stå og udføre manuelt arbejde kan være meget belastende for dine medarbejdere. Hvis du giver dem planlagte pauser i løbet af dagen, kan du lindre noget af stressen og faktisk forbedre produktiviteten. Undersøgelser viser, at hyppige pauser på arbejdspladsen kan øge trivsel, medarbejderengagement, jobtilfredshed og mental sundhed - for ikke at tale om at øge ydeevnen og produktiviteten på jobbet.

Undersøgelser viser, at mikropauser kan være effektive til at fremme det generelle velbefindende. Men de samme undersøgelser viser, at disse mikropauser kun giver meget små fordele for medarbejdere med krævende jobs. I disse tilfælde viste pauser på 10 minutter at være mere effektive til at øge produktiviteten end kortere pauser.

ansæt løsarbejdere

En af de største udfordringer for arbejdsgivere med arbejdsmiljøer med et højt arbejdspres er behovet for at besætte vagter for at imødekomme efterspørgslen. Desværre kan disse krav skifte ofte og uden varsel, når det gælder produktion. Det kan være meget vanskeligt at godkende betalt frihed og håndtere fravær, samtidig med at vagterne skal besættes.

En god måde at overvinde denne udfordring på er at benytte sig af vikarer. Hvis du har en pulje af forhåndsscreenede vikarer, som du kan tilkalde efter behov, kan det hjælpe dig med at udfylde vagter og samtidig give dine medarbejdere den frihed, de har brug for til at tage sig af deres personlige ansvar.

Derudover kan vikarer hjælpe dig med at skalere din arbejdsstyrke op og ned efter behov. Det kan føre til færre afskedigelser og overarbejdstimer. Til gengæld kan det forbedre medarbejdertilfredsheden, arbejdsmoralen og fastholdelsen, samtidig med at det hjælper dine medarbejdere med at forbedre deres generelle velbefindende.

invester i uddannelse af medarbejdere

Ifølge vores 2024 Workmonitor rangerer arbejdere jobsikkerhed som den tredje vigtigste drivkraft, når de søger job. Der er ingen tvivl om, at presset fra automatiseringen, der overtager så mange trivielle opgaver på arbejdspladsen, får mange arbejdere til at frygte, at de mister deres job.

Denne ekstra stress kan hæmme produktiviteten og trivslen og få dine bedste medarbejdere til at se sig om efter andre jobmuligheder. Du kan undgå denne udvandring af medarbejdere ved at investere i medarbejderuddannelse. Gennem mentorordninger, uddannelse, omskoling og opkvalificering kan du give dine medarbejdere de færdigheder, de har brug for til at fremme deres karriere eller få nye roller, når deres nuværende job udvikler sig.  

skab et skræddersyet program for sundhed og trivsel

Når det drejer sig om arbejdsmiljøer med et højt arbejdspres, kan hver arbejdsplads have sine egne sæt af stressfaktorer og udfordringer. Det er vigtigt, at du evaluerer dine medarbejderes trivsel. Brug undersøgelser og interviews til bedre at forstå, hvor dine medarbejdere måske kæmper, og hvilke tjenester der kan hjælpe dem med at overvinde disse udfordringer.

Du kan f.eks. undersøge, hvordan dine medarbejdere i øjeblikket håndterer stress på arbejdspladsen. Hvis dine medarbejdere har problemer på dette område, kan du investere i initiativer, som f.eks. meditation eller medlemskab hos ekstern udbyder, der beskæftiger sig med stresshåndtering på arbejdspladsen.

skab en positiv arbejdskultur

Som arbejdsgiver med et presset arbejdsmiljø er der måske ikke meget, du kan gøre for at mindske nogle af disse stressfaktorer. Hvis du f.eks. driver en logistikvirksomhed, kan du måske ikke ændre det faktum, at dine chauffører skal sidde ned i timevis.

En ting, du kan ændre, er kulturen på din arbejdsplads. Du har mulighed for at lade dine medarbejdere forvandle deres stress til et negativt eller endda giftigt arbejdsmiljø eller skabe et positivt miljø, der fremmer medarbejdernes velbefindende.

Når du skal skabe en positiv arbejdspladskultur, er det vigtigt, at du tager dig tid til at lytte til dine medarbejdere. Dette skridt kan give dig mulighed for at løse problemer, som dine medarbejdere måske står over for. Det kan f.eks. være, at dine medarbejdere er kede af, at de ikke kan holde fri med løn til lægebesøg, eller at de ikke får nok pauser i løbet af dagen. Det er problemer, som du kan løse næsten med det samme.

Når du arbejder sammen med dine medarbejdere om at opbygge en positiv arbejdspladskultur, kan du skabe engagement og hjælpe dine medarbejdere med at forbedre deres velbefindende.

Få mere at vide om medarbejdernes trivsel i hele verden ved at downloade vores infografik nu.

Få mere at vide om medarbejdernes trivsel i hele verden ved at downloade vores infografik nu.

download infografik
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld