At skabe et godt og sundt arbejdsmiljø er afgørende, hvis du vil tiltrække og fastholde medarbejdere i din organisation. Desværre viser flere undersøgelser, at det bliver mere og mere almindeligt med dårlige arbejdsmiljøer.

For eksempel viste en undersøgelse af Millennial- og Gen X-arbejdere i USA, at henholdsvis 74 % og 79 % har oplevet dårlige situationer på deres arbejdsplads. I Storbritannien svarede 70 % af de 1.000 adspurgte arbejdere, at de havde oplevet et dårligt arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Også i Danmark viser en nyere undersøgelse fra Arbejdstilsynet, “National Overvågning af Arbejdsmiljøet bland Lønmodtagere”, at arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser stadig er for dårligt.

image

Vores Employer Brand Research undersøger, hvad der får folk til at tiltræde og forlade en virksomhed.

download rapporten nu

hvad er et dårligt arbejdsmiljø?

Et dårligt arbejdsmiljø skaber rammer for negativ adfærd som mobning, chikane og overbelastning. Det kan få medarbejderne til at føle sig stressede, udbrændte, ulykkelige eller utilpasse. Derudover gør personlige konflikter, hvad enten de er konfronterende eller passive/aggressive, det svært for medarbejderne at forblive engagerede og produktive.

Fordi disse typer af krænkende arbejdsmiljøer skaber store problemer i en organisation, er det vigtigt, at man bliver opmærksom på dem hurtigst muligt.

hvad er et dårligt arbejdsmiljø?
hvad er et dårligt arbejdsmiljø?

de uønskede effekter af et dårligt arbejdsmiljø

Et dårligt arbejdsmiljø kan have en skadelig indvirkning på virksomheder og påvirke alt fra kundeservice til produktlevering. Men det er ofte HR-afdelingen, der bliver hårdest ramt. Denne form for kultur kan føre til øget fravær og lavere fastholdelse af medarbejdere, hvilket sætter HR-ledere under pres for at udfylde hullerne. Derudover kan dårlige arbejdsmiljøer resultere i:

høj personaleomsætning

En høj personaleomsætning kan være tegn på et dårligt arbejdsmiljø. Ved at analysere omsætningsstatistikker, som kan gælde for hele virksomheden, være begrænset til en eller flere afdelinger eller være knyttet til en specifik tidsperiode, kan du måske finde frem til specifikke problemer som f.eks.:

  • dårlige ledere
  • dårlig implementering af en ny proces
  • overarbejde på grund af personalemangel
  • lønforhøjelser, der ikke levede op til forventningerne 

Øget personaleomsætning medfører en række problemer, lige fra øgede rekrutteringsomkostninger til dårlig arbejdsmoral og mindsket produktivitet.

lav produktivitet

Gallups State of the Global Workplace Report fra 2022 viste, at 19 % af verdens arbejdstagere har det dårligt, og over halvdelen føler sig følelsesmæssigt frakoblet på arbejdet. Et dårligt eller krænkende arbejdsmiljø kan øge stressniveauet blandt medarbejderne og ofte få dem til at udeblive fra arbejde eller være uengagerede, mens de er på arbejde.

I sidste ende går det ud over produktiviteten, når afdelingerne er underbemandede og medarbejderne præsterer under niveau. Når du analyserer præstationsmålinger, skal du derfor holde øje med produktivitetsrater – de kan være det første tegn på et problem med arbejdsmiljøet. 

negativt employer brand

Hvis arbejdsmiljøet i din organisation er usundt, tager det ikke lang tid, før nyheden spredes. Den negative effekt kommer til udtryk i dårlige anmeldelser, som fratrædende medarbejdere efterlader, hvilket kan skade dit omdømme som arbejdsgiver.

Desuden vil det blive sværere at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, hvilket vil føre til mindre attraktive kandidater. I sidste ende vil det resultere i flere middelmådige medarbejdere, end din virksomhed kan bære, hvilket påvirker kvalitetskontrol og timing.

sådan kan du spotte et dårligt arbejdsmiljø

Din HR-afdeling har måske et godt arbejdsmiljø. Men som tidligere nævnt kan arbejdsmiljøet variere fra afdeling til afdeling. Derfor bør du altid være på udkig efter tegn på en dårlig arbejdssituation. Medarbejderundersøgelser kan hjælpe med at identificere den uønskede adfærd, der er anført nedenfor, så du kan iværksætte ændringer, inden problemerne eskalerer.

mobning

Stort set alle vil på et eller andet tidspunkt i vores liv støde på en mobber – en person, der bruger sin styrke, position eller viden til at få en anden til at føle sig underlegen. Alle kan være mobbere, men ledere har en fordel, når det gælder magt på arbejdspladsen. Din organisations tyran kan være en IT-medarbejder, der får andre til at føle sig uvidende om ny teknologi, eller en administrativ assistent, der er alt for kontrollerende, når der skal arrangeres møder. Mobbere forstyrrer produktiviteten ved at gøre andre medarbejdere utilpasse og underminere deres selvtillid.

chikane

Når mobning er rettet mod bestemte grupper af mennesker, falder det ind under kategorien chikane. Antag for eksempel, at mobberen på din arbejdsplads kun hakker på personer af et bestemt køn, religion eller race. I det tilfælde er der tale om en krænkelse af menneskerettighederne, hvilket kan have juridiske konsekvenser. 

Desuden skaber en virksomhedskultur præget af chikane, uanset hvem offeret er, en atmosfære af eksklusivitet, som gør det vanskeligt at tiltrække og fastholde den sammensætning af medarbejdere, der er nødvendig for at virksomheden kan fungere i nutidens globale økonomi.

mikromanagement

Ledere skal give deres teams lov til at arbejde selvstændigt og uden konstant opsyn. Hvis du har en mikromanager blandt dine medarbejdere, er der stor sandsynlighed for, at vedkommendes afdeling har en højere personaleomsætning eller fraværsprocent end normalt og en lavere produktivitet end normalt. 

Medarbejdere, der bliver mikrostyret, mangler selvtillid og kan blive frustrerede over deres leders overdetaljerede processer og anmodninger om at gennemgå deres arbejde. Vær på udkig efter teamdynamik, der omfatter hyppigt overskredne deadlines og et konstant behov for opdateringer.

dårlig kommunikation

Hvis dine feedbackanmodninger resulterer i mange kommentarer om manglende kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, kan det tyde på et dårligt arbejdsmiljø. Her er det almindeligt, at medarbejderne klager over manglende lydhørhed fra ledelsens side. Ved at ignorere undersøgelsesresultater og forslag, ignorerer din virksomhed i virkeligheden sine medarbejdere. I sidste ende vil de søge efter en anden arbejdsgiver – en, der lytter til deres meninger.

mangel på balance mellem arbejde og privatliv

Du tror måske, at en travl medarbejder er en glad medarbejder, men det er ikke altid tilfældet. Medarbejdere, der siger, at de har for travlt til at snakke, tager arbejde med hjem og arbejder over, er et tegn på, at der er noget galt. Faktisk kan udbrændthed hos medarbejderne være lige om hjørnet.

Mange gange kommer denne form for dårlig arbejdsadfærd fra ledelsen eller endda den administrerende direktør. At prale med at komme tidligt, blive sent, arbejde i frokostpausen og aldrig holde fri er tegn på en dårlig balance mellem arbejde og privatliv, ikke en eksemplarisk arbejdsmoral.

kliker

Kliker, eller mindre grupper i teamet, er dårlige for teamwork. Kliker kan dannes på baggrund af en lang række fællestræk: arbejdsafdelinger, medarbejderklasser eller endda noget så uskyldigt som, hvem der foretrækker det samme frokosttidspunkt. Men når kliker bliver eksklusive og udelukker en eller flere medarbejdere, kan de skabe dårlige arbejdsmiljøer.

ingen mulighed for vækst

Et andet dårligt arbejdsmiljø er et, hvor der ikke er udsigt til forfremmelse og ingen mulighed for at udvikle fremtidige færdigheder. Alle kender udtrykket "dead-end job". Hvis det udtryk dukker op i fratrædelsessamtaler eller medarbejderundersøgelser, er din virksomhed nødt til at investere i uddannelses- og udviklingsprogrammer.

Muligheder for karriereudvikling lå på femtepladsen i Randstads Employer Brand Research Report over vigtige årsager til at vælge en arbejdsgiver. Denne type jobforbedring var mere relevant for højtuddannede voksne og en af de tre vigtigste motivationsfaktorer blandt latinamerikanske arbejdstagere.

image

Vil du vide, hvilke faktorer der er vigtigst for medarbejderne i deres arbejde?

download 2023 Employer Brand Report
sådan undgår du et dårligt arbejdsmiljø
sådan undgår du et dårligt arbejdsmiljø

sådan undgår du et dårligt arbejdsmiljø

For at skabe et både positivt og engagerende arbejdsmiljø kræver det mere end blot ledelsens støtte og engagement. Alle teammedlemmer skal bidrage og være involverede. Overvej disse handlingsorienterede strategier for at påvirke dit arbejdsmiljø positivt.

basér politikker på handlinger, ikke ord

Virksomhedspolitikker skal vise nultolerance over for mobning og chikane, og ledelsen skal tilbyde total støtte. Og selvom det er nemt at skrive det ned, kan det være mere udfordrende at efterleve det.

Dine medarbejdere bør fra første dag i onboarding-processen få at vide, at din virksomhed ikke tolererer mobning eller chikane, uanset hvilken type medarbejder der er tale om. Desuden bør sanktioner for overtrædelser håndteres upartisk, uanset om det er obligatorisk træning eller hårdere konsekvenser som suspendering eller afskedigelse.

gå efter mangfoldighed i din søgning efter kandidater

Undersøgelser viser, at jo mere mangfoldig en organisations arbejdsstyrke er, jo større er dens styrke og modstandsdygtighed, herunder evnen til at opretholde et positivt arbejdsmiljø. Samarbejd derfor med ledelsen om at sætte mål for mangfoldighed baseret på dit områdes demografi.

For at øge mangfoldigheden i din organisation skal du sikre, at ansøgninger, jobbeskrivelser og alle aspekter af rekrutteringsprocessen fremmer mangfoldighed i stedet for at hæmme den. Brug ekspertisen fra en ekstern HR-partner til at hjælpe dig med at revidere dine parametre, hvis det er nødvendigt.

sats på enestående onboarding

En medarbejders første indtryk af sit nye arbejdsmiljø sker i onboarding-processeen. Ifølge en Gallup-undersøgelse var medarbejdere, der oplevede en god onboarding-proces, meget mere tilbøjelige (over to en halv gang) til at engagere sig i og være glade for deres arbejde. 

Hvad karakteriserer en god onboarding-oplevelse? Det kan være alt fra et velkomstbrev på det rette tidspunkt til effektiv HR-behandling og IT-opsætning. Mens mange onboarding-trin er ens på tværs af virksomheder, er du nødt til at tilpasse andre, så de passer til din organisations driftsmodel.

At tilbyde en mentor er en nem måde at hjælpe den nye medarbejder med at navigere i forskellige udfordringer i arbejdsdagen, som at finde rundt i nye labyrintagtige gange og finde et sted at spise frokost. Vælg positive medarbejdere, der udstråler det image, du ønsker, og som har haft en god baggrund i virksomheden.

indhent feedback

Det er meget lettere at stoppe en nedadgående tendens end at finde ud af, hvordan man forbedrer et dårligt arbejdsmiljø. Ved at kortlægge din medarbejders rejse kan du se dine medarbejderes overvejelser på hvert trin i deres ansættelsesrejse: ansøgning om et job i din virksomhed, onboarding, karriereudvikling og fratrædelse.

Medarbejdere, der har oplevet mobning eller chikane, kan være uvillige til at pege fingre. For at understøtte ansvarlighed på arbejdspladsen bør din organisation have en ordning, hvor medarbejderne kan rapportere forseelser fortroligt og uden risiko for repressalier. At skabe en "sikker kanal" gør det lettere for medarbejderne at udtrykke deres bekymringer.

Hvis du ikke afholder fratrædelsessamtaler, så begynd nu. Det er en af de bedste måder at finde ud af, hvorfor medarbejderne siger op, og det er din sidste chance for at efterlade et godt brandindtryk. Det er endnu vigtigere, hvis årsagen til opsigelsen skyldes et dårligt arbejdsmiljø. 

Derudover kan du overveje at udpege en medarbejder til at tracke omtaler af din virksomhed på offentlige jobsites. Både positive og negative kommentarer kan være nyttige, når du leder efter måder at forbedre arbejdsmiljøet på.

brug people analytics

Ved at sammenligne, hvem der forlader virksomheden med, hvorfor de gør det, kan du maksimere udbyttet af din medarbejderinformation. Med People Analytics kan du bruge medarbejderdata til at forstå, hvad de kan lide, ikke kan lide og hvordan de opfører sig, og dermed identificere, om et dårligt arbejdsmiljø bidrager til en høj personaleomsætning.

 F.eks.:

  • hvis nye medarbejdere forlader dig, har du måske en mangelfuld onboarding-proces.
  • hvis du mister medarbejdere med lang anciennitet, kan de føle sig undervurderet eller ikke støttet.
  • et tab af medarbejdere, som tilhører en minoritet, kan pege på et problem med chikane eller en ekskluderende arbejdskultur
  • frafald blandt medarbejdere på højt niveau kan være et tegn på lavere lønninger end gennemsnittet eller manglende muligheder for forfremmelse.

Når du har indsamlet dine data, skal du gennemgå dem med en ekspert for at sikre, at du fortolker dem korrekt. Først da kan du komme med praktiske forslag til forbedring af virksomhedens arbejdsmiljø.

invester i dine medarbejdere

Selvom et godt arbejdsmiljø er vigtigt for medarbejderne, viste vores Employer Brand-undersøgelse, at løn og balance mellem arbejde og fritid stadig er de primære incitamenter. Ved at identificere og opfylde medarbejdernes behov kan du bevare produktiviteten og arbejdsglæden og samtidig spare omkostninger i forbindelse med rekruttering og høj personaleomsætning.

Læs mere om ønskerne og kravene fra den moderne arbejdsstyrke i vores Employer Brand Research Report. Denne omfattende undersøgelse giver dig den nødvendige indsigt til at udvikle en succesfuld medarbejderstrategi.

download den nu
om eksperten
Hans Henrik Davidsen
Hans Henrik Davidsen

Hans Henrik Davidsen

national director - randstad danmark

Hans Henrik har indgående kendskab til og mange års erfaring indenfor rekruttering, bemanding og HR-løsninger. Som en del af Randstad Danmarks ledelsesteam er Hans Henrik med til at sætte retningen og konceptualisere visionen for de enkelte forretningsområder.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld