Den nuværende arbejdsstyrke står over for en række samfundsmæssige problemstillinger, der spænder fra bekymringer over recession til geopolitisk uro. Dertil kommer stress, forbundet med at afbalancere både personlige og arbejdsmæssige forpligtelser og håndtere arbejdsrelateret stress, herunder lange arbejdstider, jobusikkerhed og dårlige arbejdsmiljøer. Det er ikke så mærkeligt, at stress blandt medarbejdere er på et historisk højt niveau.

Så hvordan håndterer medarbejderne denne stress? Påvirker det deres generelle trivsel og arbejdsmiljøet? Selv om effekten af disse udfordringer varierer fra medarbejder til medarbejder, kan det ikke benægtes, at medarbejdernes trivsel påvirker virksomhedens resultater når det kommer til produktivitet, fastholdelse og overskud.

Denne artikel ser nærmere på, hvordan det står til med medarbejdernes velbefindende i hele verden, og hvordan din arbejdsstyrkes velbefindende kan påvirke din virksomhed negativt eller positivt. Den undersøger også den rolle, virksomhedsledere spiller i at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan trives.

Download vores infografik om medarbejdertrivsel for at få et mere detaljeret overblik

Download vores infografik om medarbejdertrivsel for at få et mere detaljeret overblik.

download infografik

hvad er trivsel på arbejdspladsen?

Undersøgelser viser, at 80 % af lederne har forpligtet sig til at prioritere medarbejdernes trivsel. Desværre følte 90 % af medarbejderne i samme periode, at deres arbejdsliv blev forværret. Et eller andet sted synes der at være en kløft mellem arbejdsgivernes ønske om at øge medarbejdernes velvære og deres evne til at gøre en reel forskel. 

Måske misforstår arbejdsgiverne ideen bag sundhed og velvære på arbejdspladsen, og hvad et godt arbejdsmiljø egentlig indebærer. Når de fleste mennesker tænker på sundhed og velvære, tænker de på fysisk sundhed. Selv om det at være fysisk sund bestemt påvirker dit generelle velbefindende, omfatter trivsel på arbejdspladsen så meget mere, herunder mentale, arbejdsmæssige, sociale og økonomiske faktorer.

Trivsel defineres som "tilstanden af at være sund, glad og veltilpas". Trivsel på arbejdspladsen beskriver ofte den række af incitamenter og programmer, som arbejdsgivere investerer i for at fremme medarbejdernes trivsel. Det betyder ikke, at man bare skal tilbyde frynsegoder, der gør medarbejderne glade. Det handler om at skabe en omfattende strategi for at udvikle et sikkert arbejdsmiljø, hvor medarbejderne kan være glade, tilfredse og engagerede. 

medarbejdernes trivsel i hele verden

I den seneste Global Employee Life Evaluation fra Gallup sagde kun 35 % af den globale arbejdsstyrke, at de trives, og 56 % udtrykte, at de har det svært, mens næsten 1 ud af 10 sagde direkte, at de kæmpede. 

Denne statistik viser, at arbejdsstyrken står over for udfordringer, når det gælder trivsel. Men det er ikke den eneste undersøgelse med den slags resultater. 

I sommeren 2023 gennemførte Randstad U.K. en undersøgelse blandt 12.000 kandidater for at få indsigt i deres nuværende trivsel og for at identificere måder at forbedre den på. Resultaterne af undersøgelsen viste, at de daglige omkostninger til husholdning er den vigtigste faktor, der påvirker trivslen, efterfulgt af boligomkostningerne. Derudover viste undersøgelsen, at balancen mellem arbejde og privatliv har haft den største indvirkning på trivslen sammenlignet med andre faktorer.

I en anden undersøgelse af arbejdstagere i USA, Storbritannien, Australien og Canada vurderede kun 63% af arbejdstagerne deres fysiske helbred som godt eller fremragende, og tallene falder derfra. Kun 58 % mente det samme om deres mentale sundhed og 45 % om deres sociale sundhed; kun 35 % vurderede deres økonomiske sundhed som god eller fremragende. Det viser, at arbejdstagerne ikke kun kæmper på ét område, men står over for en række forskellige udfordringer 

Når alt kommer til alt, er ingen medarbejdere fritaget for fysisk, psykisk og økonomisk stress eller dens indvirkning på deres generelle velbefindende og præstationer på jobbet. Arbejdsgivere er begyndt at have fokus på dette. Som nævnt ovenfor prioriterer 80 % af de globale virksomheder nu medarbejdernes trivsel og velvære. Faktisk forventes det globale marked for trivsel, sundhed og velvære på arbejdspladsen at vokse til over 93 milliarder dollars i 2027.  

Selv om flere arbejdsgivere ser ud til at tilbyde flere medarbejdergode med fokus på medarbejdernes sundhed og velvære, er det ikke sikkert, at medarbejderne bruger dem. En nylig undersøgelse viser, at 68% af medarbejderne ikke bruger alle de værktøjer og -ressourcer, de har til rådighed i forhold til sundhed og velvære. Mange af disse medarbejdere klager over, at nogle af initiativerne er for forvirrende og tidskrævende. Dette indikerer, at der stadig er områder, der skal forbedres.

Se vores infografik for at få et nærmere kig på medarbejdernes trivsel i hele verden.

Se vores infografik for at få et nærmere kig på medarbejdernes trivsel i hele verden.

download infografik

faktorer, der påvirker medarbejdernes velbefindende

Statistikkerne viser tydeligt, at der er et problem med trivslen på arbejdspladsen. Der er ikke én enkelt faktor, der påvirker medarbejdernes trivsel. I stedet står arbejdsgivere i dag over for en række udfordringer, som kan have en negativ indvirkning på deres trivsel.

udfordring med at opretholde en sund work-life balance

Selv om den globale pandemi ligger langt tilbage, bragte den vigtigheden af at opretholde en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv frem i lyset. I denne periode blev medarbejderne tvunget til at arbejde hjemmefra, samtidig med at de passede deres børn og tog sig af andre personlige ansvarsområder. Selv om arbejdslivet er vendt tilbage til det normale for mange medarbejdere over hele verden, er ønsket om en sund balance mellem arbejde og privatliv stadig til stede.

Ifølge vores 2024 Workmonitor-undersøgelse er balancen mellem arbejdsliv og privatliv faktisk lige så vigtig for medarbejderne som lønnen. Vores undersøgelse viser, at 57% ikke engang ville acceptere en ny stilling, hvis de troede, at det ville påvirke deres balance mellem arbejde og privatliv negativt. Hvis din virksomhed ikke tilbyder en vis grad af fleksibilitet, risikerer du at miste dem til en virksomhed, der gør det.

Den gode nyhed er, at hvis du giver dine medarbejdere mere fleksibilitet til at håndtere personlige udfordringer i løbet af arbejdsugen, kan det være med til at forbedre deres generelle velbefindende. For eksempel kan det forbedre medarbejdernes fysiske og mentale velbefindende, hvis de kan tage fri for at gå til læge eller psykolog. Hvis du hjælper medarbejderne med at opnå en sund work-life balance, kan det også forbedre fastholdelsesgraden og øge din rekrutteringsindsats ved at gøre din organisation til en mere attraktiv arbejdsgiver.

jobs med stor stressfaktor fører til udbrændthed hos medarbejderne

Dem, der arbejder i jobs med høj stressfaktor, f.eks. inden for sundhedspleje, detailhandel, produktion og logistik, oplever en endnu større indvirkning på deres generelle velbefindende. Lange arbejdstider i højspændte arbejdsmiljøer kan gå ud over medarbejdernes mentale og fysiske velbefindende.

Ifølge en rapport fra Mental Health America rapporterede 81% af dem, der arbejdede i stressede arbejdsmiljøer, at arbejdsrelaterede stressfaktorer påvirkede deres generelle mentale sundhed. Derudover følte 73% af disse medarbejdere, at stressen havde en negativ indvirkning på deres forhold til familie, venner og kolleger.

Det kan let føre til udbrændthed og få dine medarbejdere til at søge arbejde andre steder. Ifølge en nylig undersøgelse er mange medarbejdere over hele verden udmattede (43 %), stressede (42 %), overvældede (35 %) og deprimerede (23 %). Disse faktorer har ført til, at 63% af de globale arbejdstagere føler sig udbrændte på arbejdet, og kvinder er mere påvirkede end mænd.

Group of people working behind their computers at their cubicles at the office. Focused.
Group of people working behind their computers at their cubicles at the office. Focused.

stress hos blue collar vs. white-collar

Når man undersøger medarbejdernes trivsel blandt medarbejdere indenfor henholdsvis blue-collar and white-collar, finder man blandede resultater. Nogle rapporter viser, at de fysiske krav, herunder tunge løft, manuelt arbejde og lange arbejdstider, som arbejdere står over for, kan påvirke deres fysiske og mentale velbefindende betydeligt. Andre undersøgelser viser, at det høje arbejdspres og de stramme deadlines, som mange funktionærer står over for, kan påvirke deres mentale velbefindende, og at lange arbejdstider ved et skrivebord også kan være ødelæggende for deres fysiske helbred.

Men en nylig videnskabelig undersøgelse viser, at arbejdere ofte står over for større sundhedsproblemer end deres kolleger. Desværre er de også mindre tilbøjelige til at gøre fuld brug af medarbejdernes sundhedsinitiativer på arbejdspladsen. Arbejdsgivere i brancher som f.eks. produktion og logistik skal tage skridt til at opmuntre medarbejderne til at prioritere deres fysiske og mentale sundhed.

vedvarende økonomiske bekymringer

Der er ingen tvivl om, at den økonomiske uro, som vi står i på verdensplan i øjeblikket, påvirker medarbejdernes trivsel. For det første får stigende omkostninger og bekymringer om recession arbejdstagere over hele verden til at kæmpe økonomisk. For nogle betyder det, at de må tage flere overarbejdstimer eller et ekstra job. For andre betyder det, at de må skære ned på omkostningerne. Uanset hvad lægger det et ekstra pres på medarbejderne.

For det andet tvinger den økonomiske afmatning virksomheder i alle brancher til at fokusere på budgetbegrænsninger. Det har ført til afskedigelser for nogle og ekstra arbejde for andre. Stress i forbindelse med disse spørgsmål er tydelig i vores 2023 Employer Brand Research-undersøgelse, hvor medarbejdere globalt set rangerer langsigtet jobsikkerhed som den tredje største drivkraft, når de vælger job.

usunde arbejdsmiljøer

Dårlige arbejdsmiljøer opstår ikke fra den ene dag til den anden. Når problemer som mobning, chikane og udstødelse ikke håndteres, kan det hurtigt skabe et miljø, der påvirker dine medarbejderes trivsel. Faktisk kan arbejdspladser forårsage stress, udbrændthed og angst blandt dine medarbejdere - alt sammen noget, der påvirker moral, fastholdelse og produktivitet. 

sammenhæng mellem trivsel og forretningsresultater

Der er ingen tvivl om, at dårlig trivsel blandt medarbejderne er dyrt. Verdenssundhedsorganisationen siger, at psykiske problemer som depression og angst koster virksomheder i hele verden 1 billion dollars om året, mest på grund af tabt produktivitet. 

Medarbejderne behøver ikke at have psykiske problemer for at gøre et indhug i din bundlinje. En anden undersøgelse viser, at utilfredse medarbejdere koster amerikanske virksomheder op mod 550 milliarder dollars om året i tabt produktivitet på grund af fravær, sygdom og udbrændthed. 

Selv om dårlig medarbejdertrivsel kun påvirker en håndfuld medarbejdere, kan det have en afsmittende effekt på hele virksomheden, hvilket påvirker arbejdsmoralen og arbejdsglæden. Derudover tvinger højt fravær på arbejdspladsen andre medarbejdere til at tage flere overarbejdstimer og håndtere andre opgaver, hvilket begge dele kan føre til udbrændthed hos medarbejderne og øget udskiftning

Den gode nyhed er, at fokus på trivsel på arbejdspladsen har en tendens til at give et fremragende investeringsafkast. Selv om du måske ikke kan se de økonomiske fordele fra den ene dag til den anden, oplevede 90 % af de arbejdsgivere, der iværksatte et program med forkus på medarbejdertrivsel, en forbedring af både medarbejdernes præstationer og produktivitet

Derudover viser undersøgelser, at fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen kan resultere i øget produktivitet (23%), reduceret fravær (27%) og øget medarbejderengagement (43%). Samlet set viser undersøgelser, at initiativer til at øge medarbejdernes sundhed og trivsel kan give et afkast på 3,27 dollars i reducerede sundhedsomkostninger og 2,73 dollars i lavere fravær for hver dollar, der bruges. 

ledelsens rolle for en sund arbejdskultur

Nogle arbejdsgivere mener, at sundhed og trivsel er noget, medarbejderne selv skal tage sig af. De mener, at hver enkelt medarbejder er ansvarlig for sit eget velbefindende. Men ifølge vores 2024 Workmonitor-undersøgelse, som omfatter over 27.000 medarbejdere, mener 20 %, at det er arbejdsgiverens pligt at hjælpe med at håndtere deres mentale velbefindende.

Det er måske sandt til en vis grad - man kan trods alt ikke tvinge medarbejderne til at fokusere på deres eget velbefindende. Men det faktum, at sundhed og velvære er forbundet med forretningsresultater, gør det til et emne, som arbejdsgivere simpelthen ikke kan ignorere. For at opbygge en effektiv arbejdsstyrke, der kan overvinde den stress, der påvirker dine medarbejderes præstationer på jobbet, skal din organisation gøre medarbejdernes sundhed og trivsel til en vigtig prioritet.

Man kan ikke tvinge medarbejderne til at gøre noget, men man kan give dem de værktøjer, de har brug for til at forbedre deres fysiske, mentale, følelsesmæssige og økonomiske velbefindende. Virksomhedens ledere og interessenter skal gå forrest med at implementere programmer og initiativer for medarbejdernes trivsel samt fremme og bruge disse tilbud.

Det første skridt til at øge medarbejdernes sundhed og trivsel er at forstå dens nuværende tilstand, hvordan den påvirker medarbejdere over hele verden, og hvilke faktorer der påvirker trivslen på arbejdspladsen. Oplysningerne i denne artikel kan hjælpe dig med at forstå disse faktorer bedre, hvilket kan hjælpe dig med at identificere områder i din egen organisation, som påvirker trivslen på arbejdspladsen. Det er et godt sted at starte, når du skal udvikle sundhed og trivselsinitiativer for dine medarbejdere. 

Få et overblik over medarbejdernes trivsel i hele verden ved at downloade vores infografik.

Få et overblik over medarbejdernes trivsel i hele verden ved at downloade vores infografik.

download infografik
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld