Man siger ofte, at "det eneste konstante er forandring", og dette citat, der tilskrives Heraklit, ca. 500 f.Kr., er stadig yderst relevant i dag. Med udfordringer som inflation, en potentiel recession og væbnede konflikter skal virksomheder forblive modstandsdygtige for at overleve og udvikle sig.

Et andet ord for modstandsdygtighed er resiliens, der kan defineres som evnen til at komme sig eller tilpasse sig, efter at omstændighederne har ændret sig. Denne evne er ikke kun vigtig for din virksomhed, men også for medarbejderne, som selv skal være modstandsdygtige. Da medarbejderne er en virksomheds mest værdifulde aktiv, spiller HR-ledelsen en afgørende rolle i opbygningen af en robust forretningsmodel.

I dette indlæg ser vi nærmere på et par strategier, der kan støtte organisationens modstandsdygtighed og dine medarbejderes bestræbelser på at navigere i nuværende og fremtidige udfordringer, herunder deres bekymringer usikre tider.

hånd med globus

sådan inkorporerer du resiliens i din personalestrategi

download guide

vær ærlig og transparent for at få en mere modstandsdygtig arbejdsstyrke.

Med den aktuelle verdenssituation er det ingen overraskelse, at mange oplever en vis usikkerhed eller følelsesmæssig stress. Det har fået mange arbejdstagere til at prioritere jobsikkerhed og økonomisk stabilitet. Faktisk viser Randstads 2023 Workmonitor, at 92 % af arbejdstagerne lægger stor vægt på jobsikkerhed, og 63 % svarer, at de ikke ville takke ja til et job, der ikke giver denne sikkerhed. 

For at skabe en følelse af stabilitet spiller din virksomheds ledelsesteam en afgørende rolle. En måde at opnå dette på er ved at fremme et arbejdsmiljø med transparent og åben kommunikation. Ved at italesætte jeres langsigtede mål og engagement over for medarbejdere, kunder og interessenter kan lederne berolige deres team. Ledere bør være ærlige og åbne omkring virksomhedens nuværende position samt planen for at navigere gennem udfordringer og komme stærkt ud på den anden side. Desuden skal du være medfølende, når det gælder omkostningsbesparende foranstaltninger, der påvirker medarbejdernes indtægt – det være sig afskedigelser, nedsat arbejdstid eller lønnedgang.

Hvis det er muligt, kan du også anvende sundhedsfordele til at hjælpe medarbejderne med bedre at håndtere den mentale og økonomiske stress i en periode med usikkerhed. Finansielle rådgivere kan også hjælpe med at planlægge og lægge et budget for pensions- og uddannelsesopsparinger.

styrk virksomhedens resiliens med tovejskommunikation

Selvom det er vigtigt at give medarbejderne sandfærdige oplysninger, kan det ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at lytte til og reagere på deres bekymringer. Du kan ikke begynde at adressere medarbejdernes bekymringer, hvis du ikke forstår dem ordentligt. Forkerte antagelser kan få dig til at spilde værdifuld tid på at håndtere den forkerte situation.

Der er mange måder, du kan lytte aktivt til dine medarbejdere på – lige fra undersøgelser til tilfældige møder på gangen. Overvej at samle mindre grupper af medarbejdere for at gøre det lettere at dele; nogle gange hjælper det at blande medarbejdere fra forskellige afdelinger eller arbejdsområder for at få en bred vifte af indsigter. Når du indsamler information, skal du ikke nøjes med løse input og holdninger. Følg op med dine medarbejdere, og led efter løsninger, så I kan løse problemerne i fællesskab. Medarbejderen på gulvet kan have et unikt perspektiv, der kan hjælpe jer med at finde frem til brugbare løsninger.

Når din virksomhed gennemgår svære tider, har du måske ikke lyst til at vente på halvårlige medarbejderundersøgelser eller årlige reviews for at indsamle information og handle derefter. I stedet skal du hele tiden være i bevægelse – indsamle information, tilpasse dig, indhente mere data og tilpasse dig igen. Jo hurtigere du kan omdanne medarbejderdata til brugbar information for chefer og ledere, jo hurtigere kan din virksomhed indføre de ændringer, der er nødvendige for at opfylde de eksisterende behov.

hånd med globus

sådan inkorporerer du resiliens i din personalestrategi

download guide

evaluer personalegoder og kompensation

Mens løn altid er et meget omdiskuteret emne for HR-ledelsen, spiller det altid en endnu større rolle i perioder med usikkerhed. Men mange medarbejdere forstår ikke, hvordan virksomheden fastsætter lønnen, og de er ikke klar over de mange omkostninger, som er forbundet med lønninger udover selve grundlønnen. Derudover overser de måske indirekte løntillæg som gratis frokoster eller transporttilskud og andre ikke-monetære belønninger. For at tiltrække og fastholde medarbejderne skal du derfor sikre dig, at de har en god forståelse af din virksomheds kompensationsstrategi.

For eksempel forventes lønstigninger ikke at svare til inflationsraten. I stedet er de fleste virksomheder afhængige af lønomkostningsindeks baseret på deres branche, land eller størrelse. At forklare dette koncept for medarbejderne kan hjælpe, hvis du får en modreaktion i form af anmodninger om lønstigninger for at leve op til inflationen.

Hvis din virksomhed ikke er i stand til at hæve lønningerne, er der mange muligheder for at hjælpe dine medarbejdere med at forblive modstandsdygtige under økonomiske udfordringer. Som tidligere nævnt kan du tilbyde kurser i løn og økonomistyring. At lære at administrere penge ordentligt kan være livsforandrende for nogle personer.

Endelig handler det ikke altid om penge. Dine medarbejdere jubler måske over en lønforhøjelse, men øget fleksibilitet i deres arbejdsdag er lige så vigtigt i dag. Ifølge vores undersøgelse ville 45 % af medarbejderne ikke takke ja til et job uden fleksible arbejdstider, og 40 % ville ikke arbejde for en virksomhed, der ikke tilbød en eller anden form for hybrid- eller hjemmearbejde. Du kan få mere spillerum i lønforhandlingerne ved at tilbyde hjemmearbejde, hybridarbejde eller f.eks. firedages arbejdsuger. 

invester i uddannelse og udvikling af medarbejdere

En modstandsdygtig arbejdsstyrke kræver løbende uddannelse og udvikling, især i økonomisk usikre perioder. Som virksomhedsleder skal du ikke kun bekymre dig om de nuværende arbejdsopgaver, men også forberede dig på fremtidens arbejdsopgaver og dem, der forsvinder på grund af ændrede procedurer eller produktlinjer. Ifølge World Economic Forum er efterspørgslen efter følgende stillinger for eksempel allerede faldet i løbet af det seneste årti:  

 • IT-operatører
 • administrationsassistenter
 • arkivarer
 • medarbejdere, der indtaster data
 • omstillingsoperatører
 • telefonsælgere

Omvendt kommer følgende teknologier til at få den største udbredelse i erhvervslivet og behovet for kvalificeret arbejdskraft i 2025:

 • Kunstig intelligens
 • Cloud computing
 • Big data-analyse
 • IoT og forbundne enheder
 • Kryptering og cybersikkerhed

Opkvalificerings og omskoling kan forbedre kompensationspakkerne og hjælpe medarbejderne med at forblive relevante og engagerede i din virksomhed. Hvis du f.eks. tilbyder betalt efteruddannelse, kan det opmuntre medarbejderne til at blive i virksomheden, når de har lært nye færdigheder. Jo mere dine medarbejdere vokser og udvikler sig, jo mere modstandsdygtig bliver din virksomhed.

image
image

fremskynd den digitale omstilling, men vær opmærksom på nye risici for at øge modstandsdygtigheden.

Digital omstilling kan betyde mange forskellige ting – udvidet brug af videokommunikation eller e-mail-software, integration af AI og blockchain til at håndtere data- og forsyningskædeudfordringer, brug af Internet of Things (IoT) til at få indsigt og effektivitet for virksomheden eller flytning af arbejdsopgaver til edge og cloud computing for øget skalerbarhed og fleksibilitet. I fremtidens arbejdsverden er der mange teknologier, som virksomheder måske ønsker at indføre for at holde sig foran deres konkurrenter. Men én ting er sikkert: Efterhånden som virksomhederne udvikler deres digitale dagsorden, bør et øget fokus på privatlivets fred og sikkerhed være af højeste prioritet.

Undersøgelser viser, at over 60 % af virksomhederne har oplevet potentielle databrud, og at de gennemsnitlige omkostninger ved et databrud ligger på hvad der svarer til mere end 25 millioner danske kroner. Det er afgørende for virksomheder at investere i omfattende cybersikkerhedsstrategier for at beskytte deres medarbejdere og kunder. Uanset om det er bedst at styre cybersikkerheden internt eller at outsource, skal du vælge en tjeneste, der beskytter wi-fi, e-mails, beskeder, dataoverførsler, videokommunikation, kundeplatforme og alt, hvad din virksomhed foretager sig. 

inkorporer resiliens i din forretningsstrategi

En af de vigtigste ting, enhver virksomhedsleder kan gøre for at forberede sig på perioder med usikkerhed, er at gøre modstandsdygtighed til en grundlæggende del af den strategiske planlægning. Det er altid muligt, at vanskelige omstændigheder – enten forudsete eller uforudsete – kan opstå og udgøre en betydelig risiko for din organisation, så det er klogt at planlægge modgang så grundigt, du kan.

Vær proaktiv i din resiliensplanlægning, og overvej, hvordan du vil håndtere en række mulige scenarier. Det gør dig bedre forberedt på at reagere hurtigt og effektivt på forskellige udfordringer i stedet for at skynde dig at følge med i en situation, der ændrer sig hurtigt.

At opbygge modstandsdygtighed i din strategi hjælper dig også med at beskytte dine vigtigste indtægtsstrømme og opretholde brand-kommunikation i krisetider. Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan indarbejde resiliens i din forretningsstrategi, kan du downloade vores guide.

sådan inkorporerer du resiliens i din personalestrategi

download guiden
om eksperten
Hans Henrik Davidsen
Hans Henrik Davidsen

Hans Henrik Davidsen

national director - randstad danmark

Hans Henrik har indgående kendskab til og mange års erfaring indenfor rekruttering, bemanding og HR-løsninger. Som en del af Randstad Danmarks ledelsesteam er Hans Henrik med til at sætte retningen og konceptualisere visionen for de enkelte forretningsområder.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld