Nye teknologier og fremskridt inden for automatisering og robotteknologi har skabt de perfekte forudsætninger for forretningsmæssig vækst og innovation. Desværre overskygger de aktuelle udfordringer, herunder den globale mangel på arbejdskraft og den voksende kvalifikationskløft, denne mulighed for vækst og holder virksomhederne tilbage fra at implementere nye teknologier på arbejdspladsen.

Når alt kommer til alt, vil denne teknologi nemlig ikke bidrage til øget vækst og bedre resultater, hvis din organisation ikke har de nødvendige færdigheder til at anvende og udnytte teknologien. Hvis det lyder bekendt, er du ikke alene. Organisationer over hele verden kæmper for at erhverve de færdigheder og medarbejdere, der er nødvendige for at få deres virksomheder til at vækste og forblive konkurrencedygtige på deres nuværende, hurtigt skiftende marked.

For at sikre de færdigheder, der er brug for i dag og i fremtiden, er det afgørende for organisationer at fokusere på planlægning af arbejdsstyrken. Et samarbejde med en HR-udbyder som Randstad kan hjælpe din virksomhed med at opfylde dens nuværende og fremtidige behov for medarbejdere. 

Læs mere om, hvordan et samarbejde med en HR-udbyder kan hjælpe din organisation med at opbygge fremtidens arbejdsplads.

Illustration af to mennesker der står hånd mod hånd

få mere at vide om et samarbejde med randstad.

download vores FAQ

next-level bemandingsplanlægning

Planlægning af arbejdsstyrken er altid vigtig, uanset hvilke eksterne forhold eller interne prioriteter der dikterer, hvordan din virksomhed fungerer på et givet tidspunkt. Når du står over for udfordringer som hyppige skift i kundernes efterspørgsel, supply chain disruptions eller den aktuelle mangel på arbejdskraft, bliver strategisk planlægning af arbejdsstyrken tvingende nødvendig.

Den kan hjælpe dig med at:

Et samarbejde med en HR-partner kan sikre de ressourcer og den teknologi, din virksomhed har brug for til at skabe effektive strategier for arbejdsstyrken, der skaber reelle resultater. Randstad tilbyder for eksempel dybdegående medarbejderindsigt for at hjælpe arbejdsgivere med bedre at forstå medarbejdernes forventninger i dag. Denne indsigt giver arbejdsgivere mulighed for at opbygge solide rekrutteringsstrategier og konkurrencedygtige kompensationspakker for at tiltrække, ansætte og fastholde de bedste talenter. 

behovet for fleksibel bemanding

Et andet begreb, der har fået større betydning i de senere år – og som nu er en afgørende overvejelse for alle arbejdsgivere – er fleksibel bemanding. Især brugen af midlertidigt ansatte er blevet ekstremt populær over hele verden. I 2021 tjente vikarbranchen mere end 171 billioner dollars, og dette tal forventes at være mere end fordoblet i 2031. Ifølge en Deloitte-undersøgelse bruger større virksomheder op til 30 % af deres indkøbsudgifter på midlertidigt ansatte. 

En stærk strategi til at tiltrække og tilknytte fleksible medarbejdere der, hvor der er størst brug for det, vil føre til positive resultater som f.eks.:

 • omkostningsbesparelser, da du kun betaler for de ressourcer, du har brug for, når du har brug for dem
 • tilegnelse af særlige færdigheder til bestemte projekter eller kortsigtede behov
 • mulighed for at op- eller nedskalere arbejdsstyrken efter behov for at imødekomme svingende produktionskrav
 • en agil arbejdsstyrke med god tilpasningsevne

Selvom fleksibel bemanding giver mange fordele, kan denne arbejdsstyrke også være svær at administrere, og rekruttering kan være ekstremt besværlig og tidskrævende. Med en ekspert i HR-løsninger tilknyttet kan du føle dig sikker på, at du har den rigtige tilgang til bemandingsplanlægning og fuldt ud udnytter fordelene ved fleksibilitet.

Med Randstad har du adgang til et stort netværk af forhåndsscreenede kandidater, hvilket kan fremskynde rekrutteringen og tilknytningen af midlertidig arbejdskraft. 

Illustration af to mennesker der står hånd mod hånd

få mere at vide om et samarbejde med randstad.

download vores FAQ

omskoling og karriereudvikling

Efterhånden som kvalifikationskløften bliver større, er omskoling og karriereudvikling inden for din nuværende virksomhed fortsat vigtige komponenter i enhver strategisk planlægning af arbejdsstyrken. I takt med at konkurrencen om de bedste kompetencer intensiveres, kan den eneste måde at sikre de rette kompetencer til din virksomhed faktisk være gennem karriereskift og forfremmelser internt i din arbejdsstyrke. 

Den gode nyhed er, at karriereudviklingsprogrammer kan være med til at forbedre arbejdsstyrkens engagement og produktivitet. Vores seneste Randstad Workmonitor 2023 viser, at mere end halvdelen af nutidens medarbejdere er bekymrede for jobsikkerheden. At skabe en tydelig vej til karriereudvikling i virksomheden kan være med til at dæmpe noget af denne frygt.

Når man udarbejder en strategi for omskoling og karriereudvikling, er der et par best practices, man skal huske på:

 • skab en klar og gennemsigtig proces
 • beløn ledere for at identificere toptalenter
 • giv medarbejderne mulighed for og ansvar til at styre deres egen karriere
 • giv medarbejderne flere muligheder og ressourcer

Muligheder for omskoling af arbejdsstyrken og karriereudvikling er en win-win-situation for både medarbejdere og arbejdsgivere. Det giver medarbejderne mulighed for at forbedre deres færdigheder og sikre deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder, og det giver arbejdsgiverne mulighed for at fremtidssikre deres arbejdsstyrke ved at erhverve de nødvendige færdigheder. I sidste ende kan denne strategi for optimering af arbejdsstyrken hjælpe din virksomhed med at opbygge en produktiv og fleksibel arbejdsstyrke og samtidig forbedre arbejdsmoralen på arbejdspladsen og dermed reducere rekrutteringsomkostningerne. 

Et samarbejde med en HR-partner kan hjælpe. Randstad RiseSmart tilbyder medarbejdere hjælp med coaching, CV og kompetenceudvikling, så de er ordentligt forberedt på at finde og flytte til deres næste ideelle stilling internt i din virksomhed. 

spar tid og penge

De fleste virksomheder – især mindre virksomheder – har et stramt budget og er nødt til at tænke meget nøje over deres HR-udgifter. Denne faktor er endnu vigtigere i dag med stigende bekymring for inflation og recession. Det omfatter den tid og de penge, du bruger på vigtige forretningsprocesser, herunder rekruttering.

Hvis du f.eks. slår en stilling op og pludselig bliver oversvømmet af ansøgninger, går meget af din tid med at sortere i CV'er og finde de mest egnede personer til at gå videre til næste fase. Det er før, du overhovedet når til samtale- og vurderingsfasen, som kan være lige så tidskrævende. Et samarbejde med en HR-udbyder kan hjælpe dig med at strømline rekrutteringsprocessen.

Et samarbejde med et specialiseret rekrutteringsfirma er faktisk en af de mest pålidelige måder, hvorpå du kan optimere dine udgifter og reducere ineffektivitet i dine ansættelser og andre vigtige HR-funktioner. Du får hjælp af fagfolk, der har været igennem disse processer mange gange før, og som kan fortælle dig, hvordan du gør dem mere effektive.

En HR-partner kan også holde dig ajour med de nyeste trends og teknologier, som kan revolutionere din ansættelse. Chatbots har for eksempel vist sig at give en mindskning på op til 90 % i omkostninger pr. ansættelse sammenlignet med traditionelle opsøgende metoder.

Hos Randstad er det første, vi gør, når vi indleder et samarbejde med en ny kunde, at sikre, at vi har en dybdegående forståelse af din virksomhed og dine vigtigste mål, prioriteter og udfordringer. Det hjælper os med at identificere, hvor du har mulighed for at optimere din rekrutteringspraksis og dermed spare tid og reducere omkostningerne.

fokus på medarbejderoplevelsen
fokus på medarbejderoplevelsen

erfaring og ekspertise

Hvis du er en lille virksomhed, kan udsigten til at navigere på arbejdsmarkedet, identificere den nødvendige arbejdskraft, gennemgå kandidater og ansætte de rette medarbejdere virke overvældende og lidt skræmmende – især på det nuværende arbejdsmarked. Men det er vigtigt at gøre det rigtigt, da en fejlansættelse kan have store konsekvenser for din virksomhed.

Faktisk anslår det amerikanske arbejdsministerium, at omkostningerne ved en dårlig ansættelse kan være helt op til 30 % af den nyansattes årsløn. I en tid, hvor virksomheder arbejder på at skære ned på omkostningerne og maksimere ressourcerne, kan blot én dårlig ansættelse have en betydelig indvirkning på virksomhedens budget, især for små og mellemstore virksomheder. 

At outsource rekrutteringsprocessen til et rekrutteringsbureau er et klogt træk, hvis du ikke føler dig sikker ved at påtage dig opgaven selv eller ganske enkelt ikke har tiden. En erfaren HR-partner tager sig tid til at forstå dine behov og kan vise, hvordan de tidligere har leveret resultater for virksomheder, der ligner din. 

Det kan være betryggende at arbejde med en partner, der har en stærk baggrund i din branche og viden om de vigtigste tendenser i sektoren lige nu. Randstad har 60 års erfaring med at hjælpe arbejdsgivere i forskellige brancher med at opfylde deres rekrutterings- og kandidatbehov. 

find svært tilgængelig kompetence

For mange virksomheder er det en stor udfordring at mindske kløfter i deres kompetencer lige nu, og nogle estimater tyder på, at kompetence kan føre til 85 millioner ubesatte stillinger og 8,5 billioner dollars i urealiserede årlige indtægter inden 2030.

Dette kan være særligt problematisk for mindre virksomheder, der ikke har de økonomiske ressourcer til at konkurrere med større organisationer. Ifølge en LinkedIn-undersøgelse nævner 84 % af virksomheder med færre end 200 ansatte, at deres største rekrutteringsudfordring er at finde nok højtkvalificerede kandidater.

Uden de rette kandidater og kompetencer kan virksomheder have svært ved at vækste og implementere nye teknologier. Ifølge en nylig undersøgelse gav mere end halvdelen af de adspurgte virksomheder udtryk for, at kompetencekløften forhindrer dem i at implementere nye teknologier på arbejdspladsen. Derudover var 31 % af disse virksomheder usikre på, hvilke primære kompetencer de skulle se efter hos nyansatte. 

Et samarbejde med et veletableret rekrutteringsfirma kan give dig adgang til et stort og mangfoldigt kompetencenetværk, som vil sætte dig i en stærkere position til hurtigt at finde de medarbejdere, du har brug for. Hos Randstad giver vi arbejdsgivere værdifuld indsigt i nye tendenser og efterspurgte færdigheder. Denne indsigt kan give dig de workforce management-løsninger, du har brug for til at forbedre din rekrutteringsindsats og erhverve de rigtige færdigheder til din virksomhed.

Ifølge vores undersøgelser omfatter de mest efterspurgte færdigheder f.eks.:

 1. kunstig intelligens og maskinlæring
 2. cloud computing
 3. big data
 4. business intelligence og datavisualisering
 5. brugergrænseflade og brugeroplevelse
 6. udvikling af mobilapps
 7. cybersikkerhed
 8. kundeservice
 9. salg og forretningsudvikling
 10. økonomistyring

Et samarbejde med en rekrutteringsvirksomhed med stor erfaring og succes er afgørende for organisationer, der ønsker at forberede sig på fremtiden. En HR-partner kan hjælpe med at identificere potentielle udfordringer og muligheder i din personalestyring og gøre det lettere at erhverve nicheprægede, efterspurgte færdigheder til din virksomhed og branche.

Specifikke roller, der vil få større betydning i de kommende år, er bl.a.:

 • specialister i cybersikkerhed
 • ingeniører til cloud-løsninger
 • UX-designere
 • ingeniører i AI/naturlig sprogbehandling

Hvis du leder efter kompetente medarbejdere til at øge dine chancer for succes i 2023 og fremover, så download vores FAQ for at lære mere om vores omfattende bemandings- og HR-løsninger. 

Illustration af to mennesker der står hånd mod hånd

få mere at vide om et samarbejde med randstad.

download vores FAQ
om eksperten
Hans Henrik Davidsen
Hans Henrik Davidsen

Hans Henrik Davidsen

national director - randstad danmark

Hans Henrik har indgående kendskab til og mange års erfaring indenfor rekruttering, bemanding og HR-løsninger. Som en del af Randstad Danmarks ledelsesteam er Hans Henrik med til at sætte retningen og konceptualisere visionen for de enkelte forretningsområder.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld