find info om jobbet som UX-designer

En user experience designer sikrer, at hjemmesider eller applikationer appellerer til slutbrugeren. Du designer digitale produkter og tjenester til specifikke målgrupper og sikrer, at brugeroplevelsen er tilfredsstillende og effektiv.

Læs videre for at finde ud af, hvilke kompetencer og kvalifikationer du skal have for at trives i en rolle som UX-designer, hvilket lønningsniveau du kan forvente, og hvad du har af jobmuligheder.

find dit næste job her
1

hvad er en UX-designer?

UX-designere skaber digitale produkter ved hjælp af interaktive processer, der er forankret i brugercentreret problemløsning og designtænkning. Som UX-designer gør du et produkt eller en tjeneste brugbar og tilgængelig. Uanset om brugerne interagerer med et digitalt produkt, f.eks. surfer på en hjemmeside og navigerer i en mobilapp eller bruger en service, er brugeroplevelsen afgørende. En UX-designer sikrer, at alle aspekter af interaktionen med virksomhedens produkter er relevante og effektive.

UX-designere er specialiserede i at opbygge intuitive og enkle interaktive oplevelser ved at levere sjove og æstetisk tiltalende formater. For at løse brugerproblemer og give en positiv oplevelse undersøger du slutbrugernes behov. For eksempel forsøger du at forstå brugernes motivation, holdninger, ønsker og forventninger. Ved at lære virksomhedens kunders udfordringer at kende, kan du skabe en problemfri kundeoplevelse.

Som UX-designer arbejder du i forskellige virksomheder, der er afhængige af digitale produkter. Du kan f.eks. arbejde i teknologivirksomheder eller IT-konsulentfirmaer. Nogle UX-designere arbejder også som freelancere og hjælper forskellige virksomheder med app- eller softwareudvikling.

Smilende mand arbejder foran sin computer
Smilende mand arbejder foran sin computer

job som IT specialist?

Hos Randstad har vi mange kunder, som har brug for dygtige IT specialister. Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
2

hvad tjener en UX-designer?

En UX-designers løn er som udgangspunkt individuelt forhandlet og afhænger både af erfaring, uddannelse og kompetencer. Det er derfor svært at angive et generelt lønniveau, da det i sidste ende handler om dine erfaringer og kompetencer. Jo dygtigere du er, jo højere løn modtager du. Et overordnet estimat på lønnen baseret på arbejdserfaring kunne dog se således ud:

  • 1-3 års arbejdserfaring: 30.000 kr - 37.000 kr / måneden
  • 2-5 års arbejdserfaring: 35.000 kr - 42.000 kr / måneden
  • Mere end 5 års erfaring: 38.000 kr + / måneden 

Hvilke faktorer påvirker lønnen for en UX-designer?

Lønpakken for en UX-designer afhænger af erfaring og uddannelsesmæssige kvalifikationer. Når du er junior UX-designer, er din løn lavere, da du ikke har den samme erfaring og viden. Når du derimod har en vis erfaring i branchen, påtager du dig også mere komplekse opgaver og ansvarsområder, som dermed berettiger dig til en højere løn. Som senior UX-designer er du ekspert og kan dermed også forhandle dig til en højere løn, med afsæt i din viden og erfaring indenfor dit arbejdsområde.

Den geografiske placering har også indflydelse på din løn. I byer som fx København er der rigtig mange virksomheder og dermed også en større efterspørgsel på dygtige UX-designere, hvilket kan være med til at øge lønningsniveauet.

Husk altid at se på den samlede lønpakke, inklusiv pension, fritvalg, fleksibilitet og medarbejdergoder. Definer, hvad der er vigtigst for dig, og undlad at vurder ud fra grundlønnen alene.

3

typer af UX-designere

Som UX-designer varetager du en tværfaglig rolle med flere niche-specialiseringer. Nogle af de områder, som UX-designere specialiserer sig i, omfatter:

Smilende kvinde arbejder foran sin computer
Smilende kvinde arbejder foran sin computer

freelancer eller lønmodtager?

Mulighederne er mange og valget er dit. Vi kan hjælpe dig uanset, hvad du vælger.

ledige stillinger
4

arbejdet som en UX-designer

Som UX-designer skaber du produkter baseret på en brugercentreret tilgang til problemløsning. Det betyder, at et enkelt koncept kræver regelmæssig forbedring og afprøvning for at sikre, at det opnår de ønskede mål. 

UX-designerens opgaver afhænger af virksomhedens størrelse, anciennitet og branche. Her er et indblik i UX-designeres opgaver.

gennemføre brugerundersøgelser

Som UX-designer er din vigtigste opgave at lære om brugerne af et digitalt produkt eller en digital tjeneste. Du lærer om adfærd, mål, motivation og brugerbehov. De fleste UX-designere indsamler brugerdata gennem interviews, online undersøgelser, fokusgrupper og konkurrentanalyser. Du skaber kvalitative og kvantitative data fra brugerundersøgelser, der guider beslutningstagningen.

udarbejde personaer 

Som UX-designer konsoliderer og fortolker du resultaterne af brugerundersøgelser for at konstruere repræsentative personaer. Hver brugerpersona fremhæver en brugerdemografis oplysninger, herunder behov, motivationer og potentielle reaktioner. Personaen hjælper dig som designer med at få et klarere billede af den person, som produktet skal hjælpe, og med at foretage justeringer for at forbedre oplevelsen.

definere informationsarkitekturen

Som UX-designer er du informationsarkitekten. Det betyder, at du organiserer indholdet på en hjemmeside for at guide brugerne til at udføre opgaver og uddanne dem om et produkt. Når du skaber en struktur, kan brugerne nemt finde de oplysninger, de har brug for, hvilket optimerer deres møde og interaktion med det digitale produkt.

design af wireframes og bruger flows

Wireframing er en af UX-designerens nøglefunktioner, da det bygger det endelige produkt. Wireframes er designskitser, der repræsenterer etaperne eller skærmene på et website gennem hele brugerrejsen. Som UX-designer inkluderer det forskellige elementer som knapper og billeder for at skabe det ideelle brugerflow.

oprettelse af prototyper

Som UX-designer er du involveret i det design, der skaber en endelig interaktiv version af ideen. Prototypen giver brugerne mulighed for at teste de vigtigste interaktioner på de digitale produkter. Du kan også anvende værktøjer til prototyping til at lave videoer, der guider brugerne gennem designfunktionerne. Ud fra prototypetesten identificerer du som UX-designer områder, der kan forbedres.

udførelse af brugertest

En UX-designer udfører brugertest efter at have frigivet det endelige produkt eller lanceret en hjemmeside. Brugertest giver brugerne mulighed for at interagere med det endelige design for at analysere brugervenlighed, intuitivitet og tilgængelighed. Nogle UX-designere bruger fokusgrupper til at give værdifuld feedback på områder, der skal justeres.

5

arbejdsmiljøet som UX-designer

En UX-designer arbejder indenfor forskellige områder og brancher. De fleste arbejder dog i IT-konsulent- eller marketingbureauer. Som user experience designer arbejder du på tværs af forskellige teams, fra produktion til marketing og kundesupport. De fleste virksomheder har interaktive kontorer til designere og udviklere for at fremme kreativiteten. Når du arbejder for en konsulentvirksomhed, kan du forvente at skulle arbejder for forskellige virksomheder for at hjælpe med specifikke projekter. Derfor vil din rolle sandsynligvis involvere arbejde fra kundernes lokaler. Nogle UX-designere arbejder også hjemmefra og udfører alle opgaverne remote.

hvem er dine kolleger?

Som UX-designer kan dine kolleger omfatte produktdesignere, UI-designere og UX-analytikere. Du kan også arbejde tæt sammen med webdesignere og grafiske designere samt andre specialister som user researchers front-end-udviklere, full-stack developere og softwareudviklere.

arbejdstider

Den typiske arbejdstid for en UX-designer er 37 timer om ugen. Hvis du arbejder for en virksomhed, er det sandsynligt, at du dækker den normale arbejdstid med lejlighedsvise aftenarbejde. UX-designere arbejder sjældent i ferier eller weekender, medmindre projektets deadline nærmer sig. Freelancere og konsulenter planlægger deres arbejdstid ud fra de projekter, de arbejder på. For eksempel planlægger en freelancer sit skema ud fra kunderne og har fleksibilitet til at arbejde færre eller flere timer om ugen afhængigt af rollens krav.

to kolleger, der arbejder sammen foran en computer
to kolleger, der arbejder sammen foran en computer

hvem er dine kollegaer?

Som back-end developer arbejder du ikke kun sammen med andre udviklere. Du har også en tæt kontakt til mange andre afdelinger i virksomheden. 

find dine næste kolleger her
6

uddannelse, kompetencer og jobmuligheder

færdigheder og kompetencer

Fokuser på at opbygge følgende færdigheder for at skabe et solidt fundament for din karriere som UX-designer:

  • Empati - Som UX-designer skal du kunne sætte dig i andre menneskers sted. Empati hjælper dig med at forstå brugernes problemer og udfordringer, når de interagerer med en hjemmeside, og dermed skabe ideelle løsninger set fra brugerens synspunkt. Empati giver dig mulighed for at få de bedste oplysninger fra brugerundersøgelser med fokusgrupper.
  • Kommunikationsevner - Som UX-designer indebærer dit job, at du interviewer brugere under research og kommunikerer feedback til ledelsesteamet. Gode kommunikationsevner hjælper dig med at præsentere dine løsninger og resultater på en overbevisende måde overfor kunder og ledelse.
  • Samarbejdsevner - Som UX-designer har du brug for gode samarbejdsevner for at kunne arbejde godt sammen med dit team. Du skal være i stand til at anvende andres ekspertise, når du udforsker løsninger, ligesom du skal kunne tage imod og anvende konstruktiv feedback fra kolleger, brugere, kunder og andre samarbejdspartnere.
  • Kritisk tænkning - Som UX-designer er evnen til kritisk tænkning vigtig for at finde nye løsninger og udfordre dine antagelser. UX-roller kræver også kreativ og kritisk tænkning, så du hele tiden udvikler dig og produkterne.

uddannelse

Arbejdet som UX-designer kræver en solid uddannelsesmæssig baggrund.

Nogle af de uddannelsesmæssige kvalifikationer omfatter:

  • En bachelorgrad indenfor IT, med fokus på design.
  • En kandidat i Digital Design og Interaktive Teknologier, fx på  ITU eller AU
  • Relevante UX-design kurser

jobmuligheder

UX-design er et felt i konstant forandring, hvilket kræver overlappende færdigheder for at udvikle sig. Mange fagfolk besidder færdigheder inden for grafisk design, informationsarkitektur og softwareudvikling. Efterhånden som du får erfaring, har du derfor mulighed for at specialisere dig i grafisk design, webdesign eller user research. Hvis du ønsker at avancere i rollen, kan du overveje at blive UX-ekspert eller konsulent, før du går videre til ledende roller som produktchef, projektleder eller direktør for brugeroplevelse.

opret profil
7

ofte stillede spørgsmål

Her er de mest stillede spørgsmål om arbejdet som UX designer:

thank you for subscribing to your personalised job alerts.