danskerne er ikke jobsøgende

Kun halvdelen (53 procent) af de danske lønmodtagere er åbne over for en henvendelse, hvis de skulle blive kontaktet med henblik på et aktuelt job, og heraf holder kun en tredjedel (29 procent) sig løbende orienteret om aktuelle job, viser Randstads Workmonitor – en international undersøgelse, der er gennemført blandt lønmodtagere i 34 lande.

»Vi mærker tydeligt, at det ikke længere er nok at slå en stilling op på nettet, hvis man skal have fat i kandidater til et aktuelt job – den tid er forbi. Der skal i dag langt mere til, og det gælder ikke kun på specialistområder, eksempelvis inden for ingeniørfaget, hvor det i mange år har været kendt, at et jobopslag ikke er tilstrækkeligt,« siger Nima Astanehdost, administrerende direktør i Randstad.

Find de passivt jobsøgende

Danskernes høje grad af tilfredshed med deres arbejdsplads samt den danske arbejdsmarkedsmodel er medvirkende årsager til, at så få er aktivt jobsøgende.

»Generelt ligger danskerne i top, når man taler tilfredshed på arbejdspladen, og det, tror jeg, er en medvirkede årsag til, at så få kandidater er aktivt jobsøgende. Man kigger sig først omkring den dag, man ikke længere er tilfreds med sit arbejde. Og hvis vi ser på den danske arbejdsmarkedsmodel, som har en høj grad af ’flexicurity’ sammenlignet med andre lande, så kan man godt forstå kandidatens mønster – skulle vedkommende blive ledig, er der ikke nødvendigvis langt til et nyt job,« siger Nima Astanehdost

Stiller store krav til rekrutteringsbureauerne

Der er ikke tvivl om, at de få aktivt jobsøgende stiller krav til rekrutteringsbureauerne, og at en rekrutteringskonsulent i dag skal have en anden profil, end tilfældet var for blot ti år siden.

»Det er klart, at vi som rekrutteringsbureau har et ansvar over for vores kunder i relation til at præsentere dem for hele paletten af kandidater, som der findes i markedet. Og det er ikke kun dem, som de selv ville kunne komme i kontakt med i tilfælde af, at de slog en ledig stilling op på en given jobportal. Vi skal som rekrutteringsbureau langt bredere ud og ikke mindst aktivere de såkaldt passivt jobsøgende,« siger Nima Astanehdost og peger på, at en rekrutteringskonsulent i dag skal have nogle helt særlige forudsætninger:

»En rekrutteringskonsulent skal i dag ikke være generalist, som det måske var tilfældet for ti år siden. Rekrutteringskonsulent skal dygtiggøre sig inden for et specifikt område samt være udadvendt og opsøgende i forhold til, hvad der rører sig på det pågældende marked – særligt, når det gælder de sociale medier – herunder, hvilke medier de passivet jobsøgende færdes på.  Ligeledes skal et rekrutteringsbureau i dag have en teknologi, der gør, at man kan eksponere en mulig kandidat over for et jobopslag på nettet,« siger han.

 

< gå tilbage forrige side